[January 2014] BNY’s Weibo’s updates

[140112] BNY’s weibo

BNY:  哈哈,谢谢你们,太可爱了

E-trans:  Haha, thank you, they’re very cute

V-trans:  Haha, cảm ơn các bạn, mấy cái này dễ thương lắm

[140111]  BNY’s weibo

BNY:  “look…”(both); “wht”(newyear); “我们的中国fans朋友都太娇羞”(both);“oh…my god”(newyear);“我们的中国朋友,你们太太太太太太太太娇羞 ”(bny)

E-trans:  “look…” (both) ; “wht” (newyear) ;“Our Chinese fans are so shy” (both) ;  “oh…my god” (newyear) ;  “Our Chinese friends, you’re so so so so so so so so so shy”  (bny)

V-trans:   “nhìn này …” (both) ; “gì ạ” (newyear) ;  “Các fans Trung Quốc của chúng ta đang rất ngượng” (both) ; “oh… trời ơi” (newyear) ; “Các bạn Trung Quốc của chúng tôi, các bạn rất rất rất rất rất rất rất rất dễ thẹn thùng đấy” (bny)

 [140111] BNY’s weibo

BNY:  自黑,对不对?(刚学会的中国词语[嘻嘻],好喜欢,一起自黑)

BNY more reply:  什么意思?我不知道 //@AnZiwoo:哈哈哈哈哈哈哈哈再教你一词,木有啊,如此娇羞

E-trans:  

自黑, right? (I’ve learned this word, love it, do 自黑 together)

(P/S: I can’t find the meaning of 自黑 in the dictionary, maybe Both learned wrong)

What is meaning of that word? I don’t know // @AnZiwo: hahahahahahahaha, I will teach you a word, 木有 means “shy”

(P/S: 木有 means “not having”, Both is teasing his fan. He understands this word but he’s intentional to teach wrong, haha)

V-trans:

自黑, đúng không nhỉ (Tôi vừa học được từ này, rất thích nó, hãy cùng nhau làm 自黑 nào) (đứa nào dạy anh đấy, làm gì có từ này >”<)

自黑 nghĩa là gì ấy hả, tôi cũng không biết nữa // @AnZiwo: hahahahahahahaha, tôi sẽ dạy bạn một từ này nhé, “không có” có nghĩa là “ngượng ngùng” đấy (anh lại còn cố tình đi dạy sai fan nữa, thật là bá đạo quá =..=)

[140107] BNY’s weibo

BNY:  大家还好吗

E-trans:  How are you everybody

V-trans:  Mọi người vẫn khỏe chứ

[140103] BNY’s weibo

BNY:  谢谢大家…follow@Lucy_Echo泰国代购,谢谢大家爱我们,

E-trans:  Thank you everybody … follow @Lucy_Echo泰国代购, thank you for loving us.

V-trans:  Cảm ơn mọi người … hãy chú ý đến :  @Lucy_Echo泰国代购, cảm ơn vì đã yêu mến chúng tôi.

[140103] BNY’s weibo

BNY:  @Lucy_Echo泰国代购 好朋友的weibo,大家可以follow一下吗,谢谢,我们还有一起做衣服哦…

E-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 is our good friend on weibo, you can follow her a little bit, thank you, we’re wearing a couple clothes ya… (smile)

V-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 là bạn trên weibo của chúng tôi, mọi người hãy chú ý đến bạn ấy một chút nhé, cảm ơn nha, chúng tôi đang mặc đồ đôi này…

[140103] BNY’s weibo

BNY:  好胖呀…哈哈哈

E-trans:  So fat ah, hahaha

V-trans:  Béo thật đấy, hahaha

[140102] BNY’s weibo

BNY:  Happy new year and happy newyear’s day

V-trans:  Chúc mừng năm mới và chúc mừng sinh nhật Newyear nha

[140101] BNY’s weibo

BNY:  Happy new year 2014 my fans,永远在一起。

E-trans: Happy new year 2014 my fans,always stay together

V-trans: Chúc mừng năm mới 2014 các fan của tôi, mãi bên nhau nha

Advertisements

[December 2013] Bothnewyear’s Weibo updates

[131231] BNY’s weibo update

BNY:  好高啊,哈哈

E-trans:  So tall, haha

V-trans:  Cao thật nha, haha

[131229] BNY’s weibo update

BNY:  这是茶还是咖啡?好冷,大家注意身体

E-trans:  Is this tea or coffe? It’s so cold, everybody takes care of your health

V-trans:  Đây là trà hay cà phê nhỉ? Trời lạnh ghê, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé

[131227] BNY’s weibo update

BNY:  衣服好看吗?哈哈哈

E-trans:  Do these clothes look like good? Hahaha

V-trans:  Mấy bộ quần áo này nhìn được không? Hahaha

[131226] BNY’s weibo update

BNY:  吃晚饭了

E-trans:  Have dinner

V-trans: Ăn cơm tối nào

[131225] BNY’s weibo update

BNY:  Merry Christmas

[131223] BNY’s weibo update

BNY:  谁是谁 ? Haha tik tok tik tok

E-trans: Who is who? Haha tik tok tik tok

V-trans: Ai là ai nào? Haha tik tok tik tok (ý anh là đang giả làm tiếng đồng hồ bấm giờ trả lời câu hỏi: cái tranh này ai là Both, ai là NY)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  Poor him haha…搬运工,不过我更可怜,我的钱包

E-trans:  Poor him haha … Transporter, but poor me more, my wallet ah (cry)

V-trans: Tội nghiệp em ấy haha … phải làm người bê đồ kìa, nhưng tôi còn tội nghiệp hơn í, ví tiền của tôi ah (khóc)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london  。 来london偶遇哟。

E-trans:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london .   Come to London yo

V-trans:  Kế hoạch năm tới của mọi người là gì thế? Chúng tôi sẽ đi London nha. Được đến London yo

[131221] BNY’s weibo update

BNY:  早上好(会不会想打我们,哈哈哈),记得吃早餐哟

E-trans:  Good morning (Shall we wanna fight, hahaha), remember to have breakfast

V-trans:  Chào buổi sáng (Chúng ta đánh nhau thử xem sao nhỉ, hahaha), hãy nhớ ăn sáng nha

[131219] BNY’s weibo update

BNY:  早安,今天你们准备去做什么?

E-trans:  Good morning, what are you going to do today?

V-trans:  Chào buổi sáng, hôm nay các bạn sẽ làm gì thế?

[131217] BNY’s weibo

BNY:  [爱你] [害羞][花心]

[131216] BNY’s weibo

BNY:  @Lucy_Echo泰国代购 快来快来,哈哈哈 我在 泰国จตุจักร

E-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 Come here come here hahaha, we’re at Thailand จตุจักร (maybe a city of Thailand)

V-trans:  @Lucy_Echo泰国代购  Đến đây đến đây nào hahaha, chúng tôi đang ở จตุจักร Thái Lan này

[131215] BNY’s weibo

BNY:  Helloooo … 猜猜我是谁,这样的我你们怕不怕![嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

E-trans:  Helloooo … Guest who I am, so you are afraid of me! (smile) (smile) (smile)

V-trans: Xin chào oooo…. Đoán xem tôi là ai nào, các bạn sợ tôi chưa!

(P/s: pó tay, viết sai hết cả rồi em =,=”)

[131214] BNY’s weibo

BNY:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (所以他要什么就一定要满足,不然会死的[泪][泪])………good to know(im newyear)…………好可怕[泪]

E-trans:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (so if he wants anything, I need to satisfy him, or be died [cry] [cry]) ………good to know(im newyear)………… it’s so horrible [cry]

V-trans:  Em ấy đang cố giết tôi nè !!! Cứu tôi với iiiii (cho nên nếu em ấy muốn cái gì là phải đáp ứng cái đó, không là sẽ bị giết đấy [khóc] [khóc]) …. tốt hơn nên biết (Tôi là Newyear) …… thật đáng sợ quá đi ah [khóc].

[131213] BNY’s weibo

BNY:  “Any problem? ”,“nothing”………haha。谁在欺负谁?

E-trans:   “Any problem? ”,“nothing”………haha. Who henpeck whom?

V-trans:  “Có vấn đề gì không?”, “chẳng có gì cả” ……… haha. Xem ai bắt nạt ai nào?

[131213] BNY’s weibo

BNY:  Papa can i have one ?如果不可以,我会哭[抓狂]

E-trans: Papa can I have one? If not, I’ll cry

V-trans: Papa, mua cho em 1 cái đi? Nếu không em sẽ khóc cho coi

[131212] BNY’s weibo

BNY:  bny说与大家互动太少,其实很想与你们沟通可因为语言的关系,对不起大家。关于有的人说开这个微博是为了打广告,bny说听见这话很难过,微博因为中国fans和朋友的邀请,没有是以打广告为目的开微博的。最后bny说 ,大家想要了解关于bny的什么都可以留言,他们会在有翻译的情况下与大家沟通。—翻译留

BNY reply more :  不要要求kiss照裸照[泪],both说ny还是学生对他影响不好;newyear说both是医生,害怕会给他的工作带去负面影响。希望大家原谅。但是bny会好好在一起,为了爱情,也为了不让那么多支持他们的你们失望。谢谢。

E-trans:

BNY said that they have little interaction with you guy, in fact, they want to communicate with their fans but due to the limit of language, they’re sorry with you. Some people say that BNY made a weibo just to advertise, it’s not true. They did it because of the invitation from their friends and the Chinese fans, not for advertising. Finally, BNY wanna say that if you guys have any question, you can leave messages, BNY will have a translator done it for communication with their fans – noted translator.

Don’t ask for kiss and nude photos (cry). Both said NY is still a student so these things can be negative effect on him. Newyear also said Both is afraid that these will affect to his work. Please understand for them. BNY also said that they would be always together, love and support each others. They don’t let their fans disappointed. Thank you.

V-trans:

BNY ít khi nói chuyện với mọi người, lý do là dù hai người muốn giao tiếp với các fans nhưng vì khả năng ngôn ngữ có hạn nên đành phải xin lỗi các bạn vậy. Có một số người nói rằng BNY lập weibo chỉ để quảng cáo, nhưng không phải vậy. Họ lập weibo chủ yếu là do các fan Trung Quốc và bạn bè rủ rê thôi chứ không nhằm mục đích quảng cáo gì đâu. Cuối cùng BNY muốn nói rằng, nếu các bạn có điều gì thắc mắc, có thể để lại lời nhắn, họ sẽ nhờ người phiên dịch lại để có thể trò chuyện cùng các bạn – phiên dịch viên ghi lại.

Làm ơn đừng yêu cầu post ảnh kiss hay nude nữa mà (khóc). Both cho rằng NY hãy còn là sinh viên, những “thứ đó” có thể ảnh hưởng không tốt đến em ấy; còn Newyear thì bảo là bác sĩ Both nhà ta cũng lo những “thứ đó” sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của anh ấy. Mong mọi người hãy thông cảm cho họ. BNY nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau, ủng hộ nhau, sẽ không để các fan phải thất vọng vì hai người. Cảm ơn các bạn.

[131212] BNY’s weibo

BNY:  大家早上好,今天被“放鸽子”,要21号才可以拍照[泪]

E-trans:  Good morning everybody, today i’m bouncing , need to wait to 21 o’clock for taking photographs (cry)

p/s: bouncing means you need to wait for a long time

V-trans:  Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, ngày hôm nay tôi bị cho leo cây nha, phải chờ đến tận 9 giờ tối mới được chụp ảnh (khóc)

[131211] BNY’s weibo

BNY: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 拉仇恨,快来!ps:大家好,最近没有很多weibo,对不起,请原谅。

E-trans: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 pull hatred, come on please! ps: hi everybody, I  haven’t had many weibo recently, I’m sorry, please forgive me.

V-trans: Giống như cha, lại giống như con trai  @Lucy_Echo泰国代购 giận dỗi hay mau đi đi ! PS: xin chào tất cả mọi người, gần đây không có nhiều weibo, tôi xin lỗi nha, hãy tha lỗi cho tôi nhé.

[131209] BNY’s weibo

BNY:  What supppp yo !!!

V-trans Xin chào oo yo !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  I got them, Snsd concert see u soon !!!

V-trans:  Tôi có vé rồi, concert của Snsd, sớm gặp nhé !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  周末快乐[爱你]

E-trans:  Happy weekends.

V-trans:  Cuối tuần vui vẻ nha.

[131205] BNY’s weibo

BNY:  We are happy family … I love u and u love me yeahhhh !!!

V-trans: Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Con yêu bố mẹ và bố mẹ cũng yêu con yeahhh !!!

[131205] BNY’s weibo

BNY:  bangkok夜晚

E-trans:  Bangkok night

V-trans:  Đêm Bangkok


[131204] BNY’s weibo

BNY:  Happy holidayyyy hoorayyyyyy !!![兔子][耶][太阳]

V-trans:  Kỳ nghỉ vui vẻ nha hoorayyyyyy !!! (em NY đang hét lên vì sung sướng khi được nghỉ đấy ^_^)

[131203] BNY’s weibo

BNY:  Winter coming !!! … We hope in china has a good weather like thailand nowz

V-trans:  Mùa đông đang đến rồi !!! Chúng tôi hi vọng là thời tiết ở Trung Quốc cũng đẹp như ở Thái Lan bây giờ

[131202] BNY’s weibo

BNY:  Tokyo strawberry,ny爱吃[嘻嘻],你们呢?

E-trans:  Tokyo strawberry, NY loves eating it, and you?

V-trans:  Dâu tây Tokyo nè, Newyear rất thích ăn cái này đấy, còn các bạn thì sao?

[131201] BNY’s weibo

BNY:  大家一起来[嘻嘻][兔子][耶]

E-trans:  Everybody comes together

V-trans:  Mọi người cùng nhau đến nào

Some fun facts about BothNewyear (P2)

1.    Bothnewyear started the relationship around February 2012 in Instagram when Both told about macaron cake and Newyear commented that he had eaten once it. Then Both said that he would take Newyear to eat it when they were free. And after that they appeared regularly in each other’s Instagram.

Bothnewyear bắt đầu nói chuyện với nhau trên Instagram khoảng hồi tháng 2 năm 2012 khi Both nói về bánh macaron và Newyear comment rằng em ấy mới được ăn bánh này có 1 lần thôi. Sau đó Both nói rằng anh ấy sẽ dẫn bé đi ăn nếu họ có thời gian. Kể từ đó, họ thường xuyên nói chuyện với nhau trên Instagram hơn.

2.      The picture which they took together was posted on November 6th, 2012 on both of Instagrams to show their relationship with everybody

Bức ảnh họ chụp chung được post lên IS của cả hai ngày 6/11/2012  đã chứng minh cho mọi người thấy Bothnewyear là một đôi ^^

1097946_479984812094795_1054673916_n

3.        Bothnewyear are very friendly with the fans and always take a selca in fan’s cellphone.

Bothnewyear rất thân thiện với các fans và luôn chụp hình tự sướng bằng điện thoại của fans.

4.        They have a lot of fans from many countries, such as: Thailand, Vietnam, Korea, Hongkong, China,….

Họ có rất nhiều fans ở nhiều nước khác nhau như: Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, …

1385250_1468260526732406_767679515_n

5.         Bothnewyear were put their love lock in Seoul Tower (Namsan Tower maybe) (you can find more information about it here ).

Bothnewyear từng đến Tháp Soul (hay còn gọi là tháp Namsan) để đặt ổ khóa tình yêu trên đó (bạn có thể tham khảo thêm ở đây để biết thêm về địa điểm này ).

6.        Newyear said “my first and last word everyday i say is I love you papa(Both)”

Newyear từng nói rằng “từ đầu tiên và cuối cùng tôi nói mỗi ngày là ‘em yêu anh’”.

a1e8b4b24da911e399a21205c55d721c_8

7.        When they have meal together Newyear will feed Both.

Khi cả 2 đi ăn cùng nhau, Newyear luôn là người “bón” cho anh Both ăn =]]

8.       Both like teasing Newyear because he’s so cute when teased and Newyear said that he’ll take a revenger.

Both rất thích trêu Newyear vì thằng bé rất dễ thương khi bị trêu chọc và Newyear đã nói rằng rồi sẽ có một ngày nào đó thằng bé sẽ đáp trả (bao giờ, bao giờ ah haha).

SONY DSC

9.        They always concern about fans who didn’t get fan service while met them, its just because they had something else to do. And Both and Newyear were sorry about it.

Họ luôn rất quan tâm đến fans, khi gặp fans có thể BNY còn bận làm gì đó nên không thể quan tâm đến tất cả các fans được và cả hai luôn cảm thấy rất tiếc vì điều đó.

10.      Newyear ever took a pic with a teenage actress and said that she’s cute, Both commented that she’s really cute after that newyear reply “are u jealous or are u being overprotective (or possessive) on me? Papa only you…

Newyear từng chụp hình chung với một nữ diễn viên tuổi teen và khen cô ấy dễ thương. Và anh Both chỉ chịu comment cô ấy thật sự rất dễ thương sau khi Newyear trả lời “Anh ghen à hay anh đang quan tâm quá mức đến em? Papa à, em chỉ có anh thôi”…

11.      They have many cute ways to show their love and Both always wanna say that he loves his naughty boy more. If Newyear said that he loves Both like a sky, Both would reply that he loves Newyear like a universe. If Newyear said that “love love love you”, Both would reply “love love love love you”. Haha

Họ có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm và Both luôn “ganh đua” với Newyear là anh yêu thằng bé nhiều hơn. Nếu NY nói NY yêu anh Both bằng trời, anh sẽ trả lời lại rằng anh yêu bé bằng vũ trụ. Nếu NY nói “yêu yêu yêu anh”, anh phải “ăn thua” đủ bằng cách trả lời “yêu yêu yêu yêu em”. (P’Both nhà ta quá cute và bá đạo đi ^__^)

 _kaitouya_

[November 2013] Bothnewyear’s Instagram updates

[01.11] Both

e-trans:

B: I will name this photo as “the most happiness guy”… I’m happy, i’m not bored and i’m not sleepy Really really do haha

NY: hahahaaaa

v-trans:

B: tôi sẽ đặt tên cho tấm hình này là ‘người đàn ông hạnh phúc nhất’….. tôi đang hạnh phúc, không phải đang chán hay buồn ngủ nha… rất rất hạnh phúc hahaa

NY: hahahaaa

[01.11] Both

e-trans:

B: Human with a thousand eyes… Eye man haha… Eyes on you @newyear_kitiwhut

NY: @both jaaaaa ^^ come see me quickly please

v-trans:

B: người ngàn mắt đây… người đàn ông với đôi mắt haha… đang nhìn em đấy @newyear_kitiwhut

NY: @both jaaaaa ^^ nhanh đến gặp em đi anh

[01.11] Newyear

e-trans:

NY: At the same spot, same order, everything is the same except that it is just different place.

Both: @//newyear_kitiwhut you look handsome as always

v-trans:

NY: cùng một góc chụp, cùng một thứ tự, mọi thứ đều giống như trước ngoại trừ địa điểm

B: @newyear_kitiwhut trông em vẫn đẹp như mọi khi

[01.11] Both

e-trans:

B: Haha, his mouth is full of cookies… Full mouth with cookies from @snoozecafe @newyear_kitiwhut

v-trans:

B: Haha, em ấy đang đầy một miệng toàn bánh cookies kìa …. Đầy miệng bánh cookies từ @snoozecafe @newyear_kitiwhut

 

[01.11] Newyear

e-trans:

NY: (bear) do you like sweet cookies?

(boy) yes, I like

(bear) let’s go @casingroom (thumb up)

v-trans:

NY: (gấu) em có thích bánh cookies không?

(cậu bé) có chứ

(gấu) thế thì đến @casingroom nào (bật ngón tay)

~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[02.11] Both

e-trans:

B: Cendol/Lod Chong/Lod Chong Singapore is so gooddddddd, it is the best !!! With @newyear_kitiwhut

NY: @both cute cute cute

v-trans:

B:  Cendol/Lod Chong/Lod Chong Singapore rất ngon đó, ở đây là tuyệt nhất, bên @newyear_kitiwhut

NY: @both cute cute cute

[02.11] Newyear

e-trans:

NY: Delicious time, Lod Chong Sinagapore @both Papa really likes it ^^

Both: @newyear_kitiwhut it is so yummy, it is the best and I am so full now

v-trans:

NY: Thời gian ngon miệng tại  Lod Chong Sinagapore @//both Papa, em thật sự rất thích nơi này ^^

Both: @newyear_kitiwhut ngon thật, nơi này là tuyệt nhất, giờ anh no quá rồi

~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[03.11] Newyear

e-trans:

NY: why should I care?

v-trans:

NY: sao tôi phải quan tâm đến chứ?

[03.11] Newyear

e-trans:

NY: still looking at you @both

Both: @newyear_kitihwut you look so cool, my dragon ball hahahaahahaa

v-trans:

NY: vẫn luôn nhìn về anh @both

B: @newyear_kitiwhut trông em bảnh lắm, viên ngọc rồng của anh hahahaaa

(cho ta lý sự tý, nhịn hok đc ^^. thường thì nta hay ví người mình iu là viên ngọc mà NY là male nên a B nhà ta mới thêm chữ dragon ở trước đấy mà. ta nghĩ thế hê hê heeeee)

[03.11] Both

e-trans:

B: all we can do is do our best to relish this remarkable ride… @newyear_kitiwhut find sth to eat na..

NY: @both love you

v-trans:

B: tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hãy tận hưởng chuyến đi đáng nhớ này… @newyear_kititwhut tìm cái gì đó để ăn nha em

NY: @both yêu anh

[03.11] Both

e-trans:

B: Ck3 reunion, missing some of them such as @//boompanot @//aomvaris @//gopgapgup he always busy selling something

v-trans:

B: Ck3 tụ tập, nhớ mọi người rất nhiều @boompanot @aomvaris @gopgapgup cậu ấy luôn bận đi bán hàng

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[04.11] Both

e-trans:

B: I’m with you @newyear_kititwhut…. (bear) with (boy)

Newyear: @both miss you, get home quickly na so, we can watch rumyong (Thai Drama) together naa

v-trans:

B: anh và em @newyear_kitiwhut…. (gấu) (cậu bé)

NY: @both nhớ anh, về nhà nhanh na và chúng ta có thể cùng xem Rumyong naa (một drama của Thái đang được phát sóng)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[06.11] Both

e-trans:

B: I took my naughty boy @newyear_kitiwhut to the salon to be even more handsome

Newyear: @both Papa did it too ^^

v-trans:

B: tôi đưa cậu nhóc nghịch ngợm của mình @newyear_kitiwhut tới mỹ viện để em ấy trông càng đẹp trai hơn

NY: @both papa cũng như em mà ^^

[06.11] Both

e-trans:

B: Come to get a face massage at ysl prg with P’ @lotus_leungrabu, it is so comfortable

v-trans:

B: Đến mát-xa mặt tại  ysl prg cùng với P’ @lotus_leungrabu, thật thoải mái ah

[06.11] Both

B: dinner with @bibimbua @newyear_kitiwhut and @bebebebee (thumb up) (thumb up)

NY: (smile face) (smile face) (smile face) (smile face)

v-trans:

B: Đi ăn tối cùng @bibimbua @newyear_kitiwhut và @bebebebee  (bật ngón tay)

NY: (mặt cười) (mặt cười) (mặt cười) (mặt cười)

[06.11] Both

e-trans:

B: Thank you na kub @newyear_kitiwhut … you are waiting for me the whole day (bear) (clap) (boy) (bear)

NY: @both with you everyday (bear) (boy)

v-trans:

B: cám ơn mọi người na @newyear_kitiwhut… mọi người đã đợi tôi cả một ngày rồi (gấu) (vỗ tay) (cậu bé) (vỗ tay)

NY: @both bên anh mỗi ngày (gấu) (cậu bé)

[06.11] Newyear

e-trans:

NY: together @both & forever (bear) (boy) happy happy

B: @newyear_kitiwhut ur new hairstyle is sosososo cute !!!!

v-trans:

NY: bên anh @both mãi mãi (gấu) (cậu bé) hạnh phúc hạnh phúc

B: @newyear_kitiwhut kiểu tóc mới của em rất rất là dễ thương na !!!!

[06.11] Both

B: he is so so cute and handsome… I and @newyear_kitiwhut love him so so much @mild_mac

NY: @mild_mac @both really love him

v-trans:

B: Em ấy thật sự rất rất dễ thương và đáng yêu nha … Cả tôi và @newyear_kitiwhut đều yêu em ấy nhiều nhiều @mild_mac

NY: @mild_mac @both  em thật sự rất thích em ấy

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[07.11] Both

e-trans:

B: take him to university @newyear_kitiwhut be a good boy ok? (thumb up) (boy)

NY: @both sure love dad

v-trans:

B: đưa em í đến trường @newyear_kitiwhut ngoan nha bé?

NY: @both chắc chắn rùi, iu dad

[07.11] Both

B: His forehead is too shine hahhaa @newyear_kitiwhut (I guess that what it means, not really sure)

Newyear: so yummyyyyy @both I’m so full

v-trans:

B: Trán của em ấy rất sáng nha hahaa @newyear_kitiwhut

NY: ngon quá aaaaaa @both Em no quá đi mất

[07.11] Both

e-trans:

B: What a poor boy, his class got cancel once again, while this never happen when I was a student…4 shots with my naughty boy @newyear_kitiwhut

Newyear: after my class got cancel I just spend time with you na Daddy ^^

v-trans:

B: tội em quá, lại được nghỉ học nữa rồi, trong khi chuyện này không bao giờ xảy ra khi anh đi học ah…. 4 tấm hình với cậu bé nghich ngợm của tôi @newyear_kitiwhut

NY: sau khi được nghỉ học em sẽ dành thời gian ở bên anh na daddy ^^

[07.11] Newyear

e-trans:

NY: always happy with you… still looking at you all the time @both my little dad (balloon)

B: @newyear_kitiwhut me too always look at you naa

v-trans:

NY: mãi hạnh phúc với anh…. lúc nào cũng nhìn về phía anh @both little dad của em (bong bóng)

B: @newyear_kititwhut anh cũng thế, luôn nhìn em naa

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[08.11] Newyear

e-trans:

NY: It is so yummy, @both papa steal my ice cream and he ate it all ahh

Both: @newyear_kitiwhut because you did not want to share so, I have to steal it

v-trans:

NY: ngon lắm na, @both papa ‘chôm’ kem của em và ăn hết rồi ahh

B: @newyear_kitiwhut vì e k muốn chia cho anh nên anh phải ‘chôm’ thôi ^^

[08.11] Both

e-trans:

B: Play with Tori while I waiting for @newyear_kitiwhut to come see me… Hurry Hurry ! Faster faster ! na my naughty boy

Newyear: @both rest a lot na Papa, take care

v-trans:

B: Cùng chơi với gà Tori trong khi chờ @newyear_kitiwhut đến chỗ tôi … Nhanh lên nào nhanh lên nào ! Cậu bé đáng yêu của anh

NY: @both anh nghỉ ngơi nhiều vào na Papa, nhớ cẩn thận đấy

~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[09.11] Both

e-trans:

B: shooting #ganghanglove with @lookcatecyn (camera)

v-trans:

B: quay phim #ganghanglove cùng @lookcatecyn

[09.11] Both

e-trans:

B: Finally we meet haha…. @newyear_kitiwhut did not want to come with (bear)

NY: (kiss face) (kiss face) (kiss face)

v-trans:

B: cuối cùng thì chúng tôi đã gặp nhau haha…. @newyear_kititwhut đã không muốn đến cùng với (gấu)

NY: (hun) (hun) (hun)

[09.11] Newyear

e-trans:

NY: mauhh (bear)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[10.11] Newyear

origin:

NY: Always beautiful @belleebelly (eyes)

v-trans:

NY: luôn luôn xinh đẹp nha @belleebelly (đôi mắt)

[10.11] Newyear

e-trans:

NY: Our family

v-trans: lớp chúng mình

[10.11] Newyear

origin:

NY: Newyear style by @belleebelly @ppokky @kik_kunthika @goodkanpisit (girl) (girl)

v-trans:

NY: Phong cách Newyear theo  @belleebelly @ppokky @kik_kunthika @goodkanpisit (cô gái) (cô gái)

[10.11] Newyear

origin:

NY: cookie case by @casingroom very cute & look like sweet Brand of Bothnewyear

v-trans:

NY: case cookies của @casingroom rất dễ thương và nhìn cũng ngọt ngào nữa. Thương hiệu mới của Bothnewyear

 

[10.11] Both

e-trans:

B: Pa-Nang by my grandma is the besttttttt @newyear_kitiwhut get home quickly to eat this… We miss you na kub

NY: @both i will back la na papa xoxo

v-trans:

B: Pa-Nang của bà là ngon nhất @newyear_kitiwhut nhanh về nhà ăn nè em… chúng tôi đều nhớ em na

NY: @both em sẽ về ngay papa xoxo

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[11.11] Both

origin:

B: without music, life would be a mistake. totally agree (thumb up) #FriedrichNietzsche

v-trans:

B: Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ trở nên thiếu xót. Hoàn toàn đồng ý (bật ngón tay) #FriedrichNietzsche

[11.11] Newyear

origin:

NY: with @takeshi_oss university (balloon)

v-trans:

NY: cùng với @takeshi_oss ở trường (bóng bay)

[11.11] Newyear

origin:

NY: คิดถึงออกแบบเพื่อจุง ชิวมากปะ 555555555

e-trans:

NY: I miss my design class, why are we so chill hahahaaaa

v-trans:

NY: Tôi nhớ lớp thiết kế của tôi, tại sao lại vui như vậy nhỉ hahahahaaa

[11.11] Both

e-trans:

B: I am rolling around while I watch Lum-Yong… @newyear_kitiwhut let’s watch it together …enjoy thai series “Tong-Nue-Kao”

Newyear: @both I am watching it like beside you, papa

v-trans:

B: anh đang lăn vòng quanh trong khi xem Lum-Yong… @newyear_kitiwhut hãy cùng nhau xem phim nha…. thưởng thức series phim Thái ‘Tong-Nue-Kao’

NY: @both em đang coi phim như em đang ở bên anh na, papa

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[12.11] Newyear

origin:

NY: free time enjoy with friends

v-trans:

NY: tận hưởng thời gian rảnh bên bạn bè

[12.11] Both

e-trans:

B: I am really waiting for you… @newyear_kitiwhut take care urself and u should back home asap coz we have appointment with “Lm-Yong” haha

Newyear: I will get home as quick as I can jub jub

v-trans:

B: anh đang đợi em na… @newyear_kitiwhut nhớ tự chăm sóc mình và em nên về nhà sớm ngay khi có thể nha vì chúng ta có hẹn cùng nhau coi phim ‘Lum-Yong’ haha

NY: em sẽ chạy ngay về nhà, nhanh nhất có thể jub jub

[12.11] Newyear

origin:

NY: ถึงบ้านแล้วน้าาา @both รีบทำงานแล้วกลับบ้านมาดูรำยองเร็วๆ (bear) (boy)

B: @newyear_kitiwhut im homeeee……… And hungryyyy feed me feed me

e-trans:

NY: I’m already home naaaa @both finish your work quickly so, we can watch Lum-Yong together

Newyear: (he edited the misspelling)

B: @newyear_kitiwhut im homeeee……… And hungryyyy feed me feed me

v-trans:

NY: em về nhà rồi naaa @both nhanh làm xong việc đi anh và chúng ta cùng xem Lum-Yong

B: @newyear_kitiwhut anh về rồi đây…… và đói quá… cho anh ăn cho anh ăn đi

[12.11] Both

e-trans:

B: Our hair style while we watch Lum-Yong haha … Series time with @newyear_kitiwhut

NY: @both im happy very much joopjoop

v-trans:

B: Kiểu đầu mới của chúng tôi khi xem Lum-Yong haha … Chuỗi thời gian bên @newyear_kitiwhut

NY: @both em rất vui nha joopjoop

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[13.11] Both

origin:

B: (O.o) donkey face….. heheheheee……. sweet dream guys

v-trans:

B: (O.o) mặt lừa này ….. heheheheee ….. mơ thấy những rất mơ ngọt ngào nha các bạn

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[14.11] Both

origin:

B: เขินนนนน … Shyyyyyyyy (boy) @newyear_kititwhut

NY: @both my lovely dad im shy too

e-trans: 

B: I’m shyyyyyy…. Shyyyyyyyy (boy) @newyear_kititwhut

NY: @both my lovely dad im shy too

v-trans:

B: anh mắc cỡ….. mắc cỡ….. (cậu bé) @newyear_kitiwhut

NY: @both dad dễ thương của em, em cũng mắc cỡ ah

(trùi ui, dựa đầu vào a rùi 2 thèn kêu mắc cỡ là sao. ta coi xong đỏ cả mặt, có thể tự la lên im shyyyyy hok đây???)

[14.11] Newyear

origin:

NY: Happy with you playing hard @both (balloon) เล่นท่ายากด้วยนะ^^

B: @newyear_kitiwhut เอาซะมึนหัวเลย

e-trans:

NY: Happy with you playing hard @both we play way too hard na ^^

Both: @newyear_kitiwhut my head is all dizzy now

v-trans:

NY: vui chơi cùng anh @both chúng ta quậy lắm na ^^

B: @newyear_kitiwhut giờ anh thấy chóng mặt rồi này

 [14.11] Both

origin:

B: Newyear @newyear_kitiwhut and his mom @aumpsilla … Luvly shot

NY: @both nhu chob aroii & have fun kaa

e-trans:

B: Newyear @newyear_kitiwhut and his mom @aumpsilla … Luvly shot

NY: @both I like it, it was really yummy & have fun kaa

v-trans:

B: Newyear @newyear_kitiwhut và mẹ của em ấy @aumpsilla …. pô ảnh dễ thương

NY: @both em rất thích nó, nó ngon lắm nha. Chúc vui kaa

[14.11] Newyear

origin:

NY: จะเข้าหน้าหนาวแล้ว (bear) (boy) หมวกน่ารักๆ หลากสไตล์ ติดตามกันได้ที่ @pp_nutshop นะค้าบ

B: @newyear_kitiwhut เอามาให้ใส่ด้วยดิ

e-trans:

NY: It is almost winter, this store sell bunch of cute hat

Both:@newyear_kitiwhut can you share one with me

v-trans:

NY: Trời sắp sang đông rồi, cửa hàng này bán rất nhiều mũ dễ thương ha

B: @newyear_kitiwhut em cho anh một cái đi

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[15.11] Newyear

origin:

NY: Woww New products of @talessland ครีมบำรุงผสมกันแดดและเบสในตัวเดียวกันมีให้เลือก2เฉดสี สีขาวกับสีครีมนะคับ #taless #talessland #cc #bb

e-trans:

NY: Woww New products of @//talessland a face skincare that come along with a sun screen and base 2 base tones which is white and cream na kub

[15.11] Both

origin:

B: Our breakfast haha … Haagen-Dazs salted caramel … เพิ่มน้ำตาลซะหน่อย 55

e-trans:

B: Our breakfast haha….Haagen-Dazs salted caramel…we need to increase our blood sugar level for a little bit haha

v-trans:

B: bữa sáng của chúng tôi haha… Haagen-Dazz caramel muối…. chúng tôi cần tăng một ít lượng đường trong máu haha

(còn ta nhìn 2 người cũng tăng đường mà k cần ăn kem thay bữa sáng)

[15.11] Newyear

origin:

NY: มาอุดหนุนกันน้า @casingroom มีทั้งหมด 4 ลาย มาการอง,คัพเค้ก,ไอศกรีมและคุ้กกี้

e-trans:

NY: Let’s support this store naaa @casingroom we have 4 different designs for you guys, macaroon, cupcake, ice cream and cookie

[15.11] Both

origin: 

B: Day cream มาละจ้าาาา !!! Tales’s Sweetest Sunscreen Cc & Bb cream ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Tales’s Land สนใจ line: talessland @talessland … Our new products Tales’s Sweetest Sunscreen Cc & Bb cream … Contact line : talessland

[15.11] Both

origin:

B: “Try me please” do u wanna try cupcake? … Case for iphone 5/5s  plz contact line : casingroom @casingroom … เคส iphone5/5s ของผมกับ @newyear_kitiwhut มาอุดหนุนกันเยอะๆน้าาา ขอบคุณมากๆนะคับ

NY: @both มาอุดหนุนกันน้า ^^ มีแต่ลายน่ารัก

e-trans:

B: iphone 5/5s case from @newyear_kitiwhut and I, let’s support us naa, thank you so much kub

Newyear: @both let’s support us na, all of them are cute

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[16.11] Newyear

origin:

NY: Try me please (cookies) for iphone5&5s @casingroom look like sweet Line: casingroom

[16.11] Both

origin:

B: Fighting haha … เหมือน (bear) ปวดฟันเลย

e-trans:

B: Fighting haha…I look like a bear with a toothache

v-trans:

B: cố lên haha… trông tôi như con gấu bị đau răng vậy

~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[17.11] Newyear

origin:

NY: (bear)

[17.11] Both

origin:

B: Macarons from “try me please” collection @casingroom … ซื้อไอโฟน 5/5s มาแล้วไม่มีเคสสวยๆ เก๋ๆ ใส่ ต้องมาดูที่ร้านเรา @casingroom เลย … เคสสวย คุณภาพเลิศ #ขายของๆ 555 ฝากด้วยนะคับ มาอุดหนุนกันหน่อยน้าาาา สอบถามได้ที่ Line: casingroom คับผม

[17.11] Newyear

origin:

NY: เป็นละครเวทีเรื่อง เลือดขัตติยา ที่ประทับใจและปลื้มมากๆ ดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งและชอบจริงๆเป็นละครเวทีที่ดูแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูแล้วจะเสียใจ ชอบนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีจริงๆ ขอบคุณ @both @dadexact @rachadalai ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ครับ (heart)

e-trans:

NY: I was really impress by this musical. I was really touch by this musical and I really like it. All I can say is, if you miss this great musical, you will be regret. I like all of the actor, they are so talented. Thanks @both @dadexact @ratchadalai that gave me a chance to watch this musical.

v-trans:

NY: Tôi thật sự đã bị ấn tượng bởi vở nhạc kịch này. Tôi đã thật sự rung động và rất thích nó. Tất cả những gì tôi có thể nói là, nếu bạn không xem nó, bạn sẽ thấy tiếc đấy. Tôi thích tất cả các diễn viên, họ thật là tài năng. Cảm ơn anh @both @dadexact @ratchadalai vì đã cho em cơ hội được đi xem nó.

[17.11] Both

origin:

B: เพิ่งถึงบ้านหลังจากดูละครเวทีเรื่อง “เลือดขัตติยา” จบคับ… เป็นละครเวทีเรื่องแรกและครั้งแรกที่มีโอกาสได้ดูละครเวที ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆคับที่ได้มาดู เป็นละครที่ครบทุกรสจริงๆคับ สุข สนุก เศร้า นักแสดงทุกคนเล่นเก่งมากแสดงได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะบทเศร้า ดาราน้ำตาไหล เราก้อไหลยิ่งกว่า 55 ผมประทับใจมากๆคับ ทำให้หลงรักละครเวทีเลยหละ ผมต้องขอบคุณพี่ @dadexact และ ทาง @rachadalai มากๆนะคับที่ให้โอกาสผมได้มาดูละครเวทีคุณภาพแบบนี้ รับรองว่าเรื่องต่อๆไปผมไม่พลาดแน่นอนคับ

e-trans: 

B: I just got home after watching this musical kub, it was my first musical that I watched and my frist experience ever. I didn’t regret about it, it had all of the kind of emotions, happy, sad, fun. All of the actor/actress are very talented. Especially, the sad scene, when the actors were crying, I cried even more than them haha. It was really impressive and it made me fall in love with musical. I would like to thanks P’ @//dadexact and @//ratchadalai so much that you guys were giving me a chance to watch this outstanding musical. I promise that I will not miss the next one for sure.

v-trans:

B: Tôi vừa về nhà sau khi xem vở nhạc kịch này, đây là lần đầu tôi xem và trải nghiệm với nhạc kịch đấy. Tôi không hề thấy hối tiếc vì vở kịch này có đầy đủ cung bậc cảm xúc, vui, buồn, hài hước. Tất cả các diễn viên đều rất tài năng. Đặc biệt, khi đến đoạn bi kịch, tất cả các diễn viên đều khóc mà tôi còn khóc nhiều hơn cả họ nữa haha. Vở kịch thật sự rất ấn tượng và đã khiến tôi thấy thích nhạc kịch hơn. Cảm ơn P”@dadexact @ratchadalai rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được xem một vở nhạc kịch kinh điển như vậy. Tôi hứa chắc chắn sau này không bỏ lỡ một vở nhạc kịch nào nữa đâu

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[18.11] Newyear

origin:

NY: หลงรักกับเสื้อจริงๆ BNY (heart) ขอบคุณร้าน @ourphabet #ourphabet มากๆนะครับ

e-trans:

NY: I really fall in love with this BNY shirt. Thank you to @//ourphabet store kub

[18.11] Both

origin:

B: Couple T BNY from @ourphabet #ourphabet …. Super super cute ….. Thank u na kub

[18.11] Both

origin:

B: โดนทับ @newyear_kitiwhut ช่วยหน่อยยยย … (bear) (boy)

NY: @both ช่วย ช่วยทับให้หนักกว่าเดิมน๊าาา (shy face)

e-trans:

B: This bear fall on me @//newyear_kitiwhut can you help me pleaseee…

Newyear: @//both I will, I will help you by adding more weight to it by myself naaa

v-trans:

B: chú gấu này ngã lên người anh @newyear_kitiwhut giúp anh đi em….

NY: @both em sẽ giúp, em sẽ giúp bằng cách đè cả người mình lên nó naa

[18.11] Newyear

origin:

NY: เคสไอโฟนที่ฮิตที่สุดในโลก@casingroom ไม่ซื้อแล้วจะตกเทรนน๊าา #casingroom

B: @newyear_kitiwhut เห็นด้วยที่สุดดดด

e-trans:

NY: The best iphone case in the world @//casingroom if you miss this, you will be out of trend

Both: @//newyear_kitihwut I am strongly agree

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[19.11] Both

origin:

B: ลงโทษเด็กดื้ออออ @newyear_kitiwhut  … Punch punch punch upppp hahaha

NY: @both หนูเป็นเด็กดี น่ารักที่ซู๊ดด ของป๊าๆ

e-trans:

B: Some punish for this stubborn boy @//newyear_kitiwhut … punch punch punch upppp hahaha

Newyear: I am a good boy and a cutest one of Papa

v-trans:

B: vài hình phạt cho cậu bé cứng đầu này @newyear_kitiwhut… đấm đấm đấm này hahahaa

NY: em là một cậu bé ngoan và papa là người dễ thương nhất

[19.11] Newyear

origin:

NY: หนูจะเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ ไม่ซน น้าค้าบ^^ @both (heart)

B: ดีมากกก @newyear_kitiwhut

e-trans:

NY: I will be a good boy and will not play around too much na kub @//both

Both: very good @//newyear_kitiwhut

v-trans:

NY: em sẽ là một cậu bé ngoan, sẽ không đùa nghịch nữa na @both

B: ngoan lắm @newyear_kititwhut

[19.11] Both

origin:

B: การละเล่นเด็กไทย by @newyear_kitiwhut

e-trans:

B: Thai traditional game by @//newyear_kitiwhut

[19.11] Both

origin:

B: Tales’s Sweetest Sunscreen Cc Cream ใช้ดีจริงๆนะ บำรุงหน้าให้หน้าเนียนใส ใสฝุดๆ หามาใช้กันน้าาาา @talessland

NY: @both ใช้แล้วหน้าใสปิ๊ง^^ มาใช้กันเยอะๆน้า@talessland

e-trans:

B: Tales’s Sweetest Sunscreen Cc cream, it is very good and it makes your face brighter and smoother. Do not forget to look forward to buy it na

Newyear: @both if you use this your face will be all bright ^^ let’s use it na you guys

[19.11] Newyear

origin:

NY: ลำยอง (eyes) @both (bear) (boy)

B: @newyear_kitiwhut เลียนแบบลำยองหรอออ

e-trans:

NY: Lum-Yong (one of Thai’s drama popular character name)

Both: @//newyear_kitiwhut are you try to be like her?

v-trans:

NY: Lum-Yong (đôi mắt) @both (gấu) (cậu bé)

B: @newyear_kitiwhut em đang cố làm cô ấy ah?

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[20.11] Newyear

origin:

NY: Ice-cream case by @casingroom ยิ่งใช้ยิ่งหลงรัก #casingroom

e-trans:

NY: Ice-cream case by @//casingroom the more I use is the more i fall in love with it

[20.11] Both

origin:

B: ฝากร้าน case iphone น่ารัก เก๋ๆ ไม่เหมือนใครด้วยนะคับ @casingroom

e-trans:

B: Do not forget to go shop for the coolest and cutest iphone case that look unique at @//casingroom na kub

[20.11] Both

origin:

B: Welcome !!! My baby fat (sad face) (cry face)

(cái này k dịch đc mặc dù k có từ nào khó, nhưng tình cảm lai láng, tim bay ngập trời làm ta choáng ngợp, ngất xỉu tại chỗ rùi. cái mặt a vậy đó còn đề chữ ‘welcome’, thêm cái my baby fat nữa là ta…. hok bik nói j hơn ah)

~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[21.11] Both

origin:

B: Unemployed people haha with @newyear_kitiwhut … ลั้นลาอีก 1 วัน

NY: kiss joopjoop love dad

e-trans:

B: Unemployed people haha with @newyear_kitiwhut …..having fun with him for one more day

NY: kiss joopjoop love dad

v-trans:

B: những con người thất nghiệp haha @newyear_kitiwhut… có thêm một ngày cùng vui với em í

NY: hun joopjoop yêu dad

[21.11] Newyear

origin:

NY: จุ๊บๆ @both (kiss face) (bear)

B: @newyear_kitiwhut (kiss face) (kiss face) (kiss face) only u

e-trans:

NY: Jub jub @//both

B: @newyear_kitiwhut (kiss face) (kiss face) (kiss face) only u

[21.11] Both

origin:

B: I will love you unconditionally (boy)

NY: @both I love you infinity

v-trans:

B: anh sẽ yêu em vô điều kiện (cậu bé)

NY: @both em yêu anh đến vô tận

[21.11] Newyear

origin:

NY: ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม แต่ผมรู้สึกว่า ผมรักเขามาก (bear)

B: @newyear_kitiwhut ฮิ้วววววว อ่านเองยังเขินเลยยยย luv luv คับ

e-trans:

NY: I never know what will happen to me but, the only thing I know is I love him so much

Both: @newyear_kitiwhut awww even I read it myself, I feel shyy luv luv kub

v-trans:

NY: em không thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mình nhưng điều duy nhất em có thể chắc chắn là em yêu anh rất nhiều

B: @newyear_kitiwhut awww dù là anh chỉ đọc nhưng anh đang mắc cỡ đây, iu iu e kub

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~

[22.11] Both

origin: 

B: we are waiting for you @newyear_kitiwhut (bear) (bear) (bear) fighting with ur late work haha

NY: @both thank na ka

v-trans:

B: Bọn anh đang đợi em đấy @newyear_kitiwhut (gấu) (gấu) (gấu) xong nhanh công việc của em đi haha

NY: @both cảm ơn anh na ka

[22.11] Newyear

origin:

NY: เสร็จงานแล้ววว ก็กดโทรหา @both เลยดีกว่าา (kiss face) (bear)

B: @newyear_kitiwhut ไม่เหนมี โทรหาใคร ?!? 555 ล้อเล่นๆน้าาาา ใกล้ถึงละจ้าาาา

e-trans:

NY: Just finished my work, let’s me call @both now

Both: @//newyear_kitiwhut I did not see any call, who did you call ?!? hahhaa I am kidding, I almost there jaaaa

v-trans:

NY: Vừa xong việc, để tôi gọi luôn cho anh @both nào

B: @newyear_kitiwhut Anh có thấy cuộc gọi nào đâu, em gọi cho ai đấy ??? hahaaa Anh đùa đấy, anh nhận được rồi

[22.11] Both

origin:

B: TGIF Yeah !!!  … วันศุกร์แล้วไปไหนหรอ 555 อยู่บ้าน with @newyear_kitiwhut

NY: @both yayyy im happy very much good night jupjup

e-trans:

B: TGIF Yeah !!! … where am I going on friday haha I am home with @//newyeer_kitiwhut

NY: @both yayyy im happy very much good night jupjup

~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[23.11] Newyear

origin:

NY: มาแล้ววว ครีมกันแดด 3in1 มีทั้ง BBและCC บอกเลยว่าใช้แล้วดีมากๆ ต้อง @talessland

e-trans: 

NY: It already here, a 3in1 sun screen, it has BB and CC. All i can say is that it is so good and it has to be @talassland

[23.11] Newyear

origin:

NY: ลองสักอันแล้วจะหลงรักกับ@casingroom ของพวกเรา #bothnewyear เองค้าบ (bear) (boy)

e-trans:

NY: You guys should try one then you all will be falling in love with @//casingroom from#//bothnewyear

[23.11] Newyear

origin:

NY: (eyes)

[23.11] Both

origin:

B: Finishhh !!! กลับบ้านเราดีกว่าเนอะ @newyear_kitiwhut

NY: @both เย้ๆๆ เลิฟ ยูว เย้ๆๆ

e-trans:

B: Finishhh !!! let’s go home @//newyear_kitiwhut
Newyear: @both yeah yeah love you yeah yeah yeah

v-trans:

B: Xong rồi iii !!! Về nhà thôi @newyear_kitiwhut

NY: @both yeah yeah yêu anh yeah yeah yeah

(chẳng thấy liên quan gì =,,=)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[24.11] Newyear

origin:

NY: Playing game (bear) (boy)

[24.11] Both

origin:

B: Ninja clumsyyyyy !!! @newyear_kitiwhut อยากเล่นอาดิ

e-trans:

B: Ninja Clumsyyyyy !! @//newyear_kitiwhut you wanna play right

v-trans:

B: Ninja Clumsyyy !! @newyear_kitiwhut em muốn chơi luôn không

[24.11] Newyear

origin:

NY: (bear)

[24.11] Newyear

origin:

NY: โคตรน่ารักเลยย คนสั่งกันมาเยอะมาก ขอบคุณมากๆนะครับ @casingroom (kiss face)

e-trans:

It is so cuteeee, a lot of people order it, thank you so much kub @//casingroom

[24.11] Both

origin:

B: I’m home (heart) (house) … Home sweet home with @newyear_kitiwhut

NY: @both sweet with you na Dad

v-trans:

B: ở nhà (trái tim) (ngôi nhà)… ngôi nhà, ngôi nhà yêu thương với @newyear_kitiwhut

NY: @both yêu thương với anh na Dad

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[25.11] Both

origin:

B: จะรอดูนะเธอจ๋า #yoona #primeministerandi … @newyear_kitiwhut มาดูด้วยกันน้าาาา … Yoona fighting !!

NY:  @both จ้ะ เธอ จ๋าาา

e-trans:

B: I looking forward to see it naa #yoona
@newyear_kitiwhut let’s watch it together na…Yoona fighting !!!

Newyear: @//both ja my love (the way he said this sentence is just kinda tease both because he used the same words as both but it is coming out different when it comes to translation)

v-trans:

B: Tôi đang chờ xem đó naa #yoona @newyear_kitiwhut hãy cùng xem na …. Yoona cố lên !!!

NY: @both ja my love

[25.11] Newyear

origin:

NY: Youtube: talessland chanel @both (balloon) (bear) (boy)

inkheartt@newyear_kitiwhut @both so cuteee

NY: @inkheartt miss u makkkkk

B: @newyear_kitiwhut 555 เขิลๆ ทำอะไรกันเนี่ย

e-trans:

NY: Youtube: talessland chanel @both (balloon) (bear) (boy)

Both: @newyear_kitiwhut hahha I’m shy, what did I do

v-trans:

NY: Youtube:talessland chanel @both (bóng bay) (gấu) (cậu bé)

B: @newyear_kitiwhut haha, ngượng quá, chúng ta đã làm gì thế này

[25.11] Newyear

origin:

NY: หม่ำๆ @both

e-trans:

NY: Let’s eat @//both

[25.11] Both

origin:

B: Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy…. @newyear_kitiwhut you are my smile (smile face)

NY:  @both หนูคถ ป๊าๆนะค้าบ (bear) (boy)

e-trans:

B: Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy…. @newyear_kitiwhut you are my smile (smile face)

Newyear: @both I miss you na, Papa kub

v-trans:

B: Có đôi khi niềm vui là khởi nguồn của nụ cười nhưng cũng có đôi lúc nụ cười của em lại là khởi nguồn cho niền vui của anh … @newyear_kitiwhut em là nụ cười của anh (mặt cười)

NY: @both em nhớ anh na, papa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[26.11] Newyear

origin:

NY: Just you @both (bear) Credit@cnattakritta

B: @newyear_kitiwhut just me เอ้ยยย just u คับ 55

e-trans:

NY: Just you @both (bear) Credit@cnattakritta

B: @//newyear_kitiwhut just me opps just u kub haha

[26.11] Both

origin: 

B: อยู่ดีๆก้อมีคนมาหา @newyear_kitiwhut 555

NY: @both มาอ้อนปาปุ๊ย ^^

e-trans:

B: Someone just randomly appear here @newyear_kitiwhut hahaha

Newyear: @both I come here to be childish with you PaPui ^^

v-trans:

B: Đôi lúc xuất hiện rất tình cờ ở đây @newyear_kitiwhut hahaha

NY: @both em đến đây để nhõng nhẽo với anh na papui

[26.11] Newyear

origin:

NY: ละครเวทีที่อยากบอกต่อถึงคุณภาพและความสนุกของเรื่อง ห้ามพลาดบอกเลยน่าดูมากๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของละครเวทีเรื่องนี้ได้ @8women แล้วจะหลงรักกับละครเวทีเรื่องนี้เล่ห์8ดรุณี (queen) (queen) (queen) (queen) (queen) (queen)

e-trans:

NY: A play that I want to share with you guys because of its quality and how fun the story is. Do not miss it, it is very interesting. Follow @8women for more informations and you will fall in love with it “Ley 8 DaRuNee” ( 8 women)

[26.11] Both

origin:

B: หัวเราะ มีความสุข ก็เพราะ (boy) และมี case มือถือสวยๆ @casingroom #จริงๆแล้วโฆษณาแฝงขายcaseiphone 55

e-trans:

B: I laugh, I’m happy because of (boy) and because I have this beautiful iphone case @casingroom #just some advertise to sell iphone case haha

v-trans:

B: Tôi cười, tôi vui vì (cậu bé) và vì tôi có cái case rất đẹp @casingroom #chỉ là quảng cáo bán case iphone thôi haha

[26.11] Newyear

origin:

NY: Good night na ยิ้มหยีๆ 555 @both ง่วงจุงๆ

B: @newyear_kitiwhut ง่วงเหมือนกัน จะอาบน้ำละ

e-trans:

NY: Good night na, smile smile haha @both I’m sleepy

Both: @newyear_kitiwhut I am sleepy too, I will go take a bath now

v-trans:

NY: Ngủ ngon na, cười cười haha @both em buồn ngủ rồi

B: @newyear_kitiwhut anh cũng thế, em đi tắm luôn đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~

[27.11] Newyear

origin:

NY: Morning class #swu @belleebelly @cnattakritta very sleepy zzZ

[27.11] Both

origin:

B: With my long lost best friend @winisthewinner … ดีใจที่ได้เจอแกนะ สู้ๆนะ เอาให้ได้

e-trans:

B: With my long lost best friend @winisthewinner… I’m glad that I got to see you, fighting you can do it

v-trans:

B: Với người bạn thân lâu không gặp  @winisthewinner… Tớ rất vui lại được gặp câu, hãy cố gắng làm những gì cậu có thể làm đc nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[28.11] NY

origin:

NY: ฮาโหลล…ป๊าๆตั้งใจทำงานน้าา (คุยไป เพลินไป มีความสุขเพราะมีเคสไอโฟนน่ารักๆ จาก  @casingroomไง) ^^

e-trans:

NY: Hello… Papa, work hard naaa (I really enjoy talking with him because I have this cute iphoen case from @casingroom) ^^

[28.11] NY

origin:

NY: After you aroii jungg ^^ @both (bear) (balloon)

B: @newyear_kitiwhut อยากกินอี

[28.11] Both

origin:

B: G O O D N I G H T (ice cream) @newyear_kitiwhut

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~

[29.11] NY

origin:

NY: อยากดู Hunger game2 อ้อนๆนะ ป๊าๆ @both ไปดูกานดีกว่าาา @casingroom (balloon)

origin:

NY: I wanna see Hunger fame 2, please please papa @both let’s go see it @casingroom

[29.11] Both

origin:

B: Hunger Game … @newyear_kitiwhut พาไปดูโหน่ยยยยย

NY: @both ป่ะๆ!! พาไปปน้า วันนี้ให้เป็นเด็ก1 วัน อิอิ ^^

e-trans:

B: Hunger Game… @newyear_kitiwhut can you take em to see this movie please

Newyear: @both ok!! I will take you to the movie, i will let you be a childish boy today keke ^^

v-trans:

B: Hunger Game … @newyear_kitiwhut em dẫn anh đi xem phim này nhé

NY: @both ok!!! Em sẽ dẫn anh đi xem, em sẽ cho anh làm em bé hôm nay keke ^^

[29.11] NY

origin:

NY: charity project : “The answer for the one and only” the first photobook of bothnewyear ^^ Book details:
120 pages include cover, printed in colors on quality matt coated papers

Exclusive photos and behind-the-scene DVD for making photobook
Disposable Income will be given to Charity Foundation in the name of ‘Bothnewyear’ as Newyear’s birthday.
Price will be updated soon.
**All right reserved do not copy**
more info @bnybetween

v-trans:

NY: Dự án từ thiện “Câu trả lời cho một người và duy nhất”, dự án sách ảnh đầu tiên của Bothnewyear ^^ Nội dung sách bao gồm:

120 trang bao gồm cả bìa, giấy bóng in màu chất lượng tốt

Ngoài ảnh ra, sách còn có thêm 1 DVD ghi lại cảnh hậu trường trong quá trình làm sách ảnh

Lợi nhuận sau khi trừ tất cả các chi phí sẽ được gửi vào quỹ từ thiện mang tên “Bothnewyear” nhân ngày sinh nhật Newyear

Giá bán sẽ sớm được cập nhật

***Tất cả bản quyền đều không được sao chép”

Thông tin chi tiết liên hệ @bnybetween

[29.11] Both

origin:

B: อย่าลืมติดตามผมและนิวเยียร์ในรายการ Very Girls Story!! VERY TV TRUE VISION 69&79 #verytv @very_tv @wjmild @suckangel นะคร้าบบบบ ขอบคุณพี่ๆมากๆคับ

e-trans:

B: Do not forget to watch Newyear and i in “Very Girls Story!!” VERY TV TRUE VISION 63&79 @very_tv @wjmild @suckangel na kubbb Thank you so much kub

v-trans:

B: Đừng quen đón xem tôi và Newyear trên TV trong chương trình “very girls story” trên kênh Very TV True Vision 63&69  @very_tv @wjmild @suckange. Cảm ơn rất nhiều.

[29.11] NY

origin:

NY: Good night my world & hahahaaa @casingroom (balloon)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~

[30.11] Both

origin:

B: Jumpin jumpin everybody !! #งานกระโดด #หลายรอย #ปวดขา #แก่แล้ว

e-trans: 

B: Jumpin jumpin everybody #a work that I need to jump #jumping too much #my legs hurt #i’m old

[30.11] NY

origin:

NY: (thinking) (bear) (heart)

[30.11] Both

origin:

B: นิทานวันนี้ “หมู 3 ตัว” จ้าาาา @newyear_kitiwhut … Congratulate to @cartoonztnz she is the best (thumb up) (thumb up) (thumb up) (clap) (clap) (clap)

e-trans:

B: The story of today is “Three Little Pigs” jaaaa @newyear_kitiwhut … Congratulate to @cartoonztnz she is the best

v-trans:

B: Câu truyện của hôm nay là “Ba chú lợn con” jaaaa @newyear_kitiwhut …. Chúc mừng @cartoonztnz, cô ấy là số 1

[30.12] NY

origin:

NY: Good night my love @both have a good dream @casingroom (balloon)

B: @newyear_kitiwhut gd night my luv

v-trans:

NY: Ngủ ngon tình yêu của em @both và có những giấc mơ đẹp @casingroom (bóng bay)

B:  @newyear_kitiwhut ngủ ngon em yêu

[November 2013] Weibo’s updates

[131128] BNY’s weibo

BNY: I got it … Thank u so much our fans,and thanks for your appreciation .For better communication,we will learn more about Chinese,we will work hard in study and work,and wish u that everything goes well.加油!(Come on)

V-trans: Tôi nhận được quà rồi …  Cảm ơn các fans rất nhiều, cảm ơn sự ủng hộ mà các bạn dành cho chúng tôi nữa. Để tiện nói chuyện hơn, chúng tôi sẽ chăm chỉ học tiếng Trung hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng chăm học chăm làm hơn, và chúc các bạn vạn sự như ý. Cố lên nha!

[131126] BNY’s weibo

BNY: 一天不见, “Roar” 一下,跟ny打赌你们更想谁(想我想我,因为我会中文,hahahahaha)

BNY reply more: 想我的[爱你],想ny的[怒],想我们的花心!你们选吧[挖鼻屎]

E-trans:

One day no see, roar a little bit, I bet with Newyear whom you miss (miss me miss me please, because I know Chineses hahahahaha)

Miss me *kiss*, miss NY *angry*, you miss us, you’re so greedy! You must choose one *winkle nose*

V-trans:

Một ngày rồi không gặp, “hét lên” một tí, tôi và NY cùng cá cược xem các bạn nhớ ai (nhớ tôi nhớ tôi nè, bởi vì tôi biết tiếng Trung mà, hahahahaha)

Nhớ tôi à *yêu thế*, nhớ NY à *giận rồi*, nhớ cả hai chúng tôi à, các bạn tham lam thế! Các bạn chọn một thôi chứ *ngoáy mũi* (anh Both có cái stt thật là “bệnh” quá đi =,=~)

[131123] BNY’s weibo

BNY: U must sleep early ok? [哈哈][爱你][兔子]

V-trans: Bạn nên đi ngủ sớm đi nhé ok?

[131122] BNY’s weibo

BNY: 想吃想吃,朋友说想吃是吃货,可以我可以是吃货[嘻嘻]

E-trans: Wanna eat, wanna eat, my friend says that “wanna eat” is 吃货, so I so 吃货

* Note: 吃货 means ‘going to restaurant’ (sr, I can’t understand what he wants to say to explain it for you T___T maybe Newyear has a misunderstanding with this word)

V-trans: Muốn ăn muốn ăn, bạn tôi nói rằng muốn ăn là 吃货, nên tôi  吃货 rồi (không hiểu ai dạy Newyear như thế, trình tiếng Trung ghê quá, hãi cả linh hồn =,=~)

(吃货: nghĩa là đi ăn hàng/ ăn tiệm)

[131122] BNY’s weibo

BNY: Do you have this iphone case ? Huh? Oh u don’t have … OMG !!! It’s in trend now … More informations just contact : casingroom … Thnks for supporting Bny case :))))

V-trans: Bạn có biết vỏ ốp lưng (case) iphone này không? huh? Bạn không có nó à … OMG !!! Nó đang là mốt đó … Muốn biết thêm thông tin, mới liên hệ: casingroom … Cảm ơn vì đã ủng hộ case của BNY nhé

[131121] BNY’s weibo

BNY: He tries to take this pic by himself haha。[围观]

V-trans: Em ấy đang cố tự chụp hình kìa haha

[131120] BNY’s weibo

BNY: What r u doing? … We are waiting for our friends … Today is our holiday … Don’t forget to have a break na

V-trans: Các bạn đang làm gì thế? … Chúng tôi đang chờ bạn … Hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi đấy … Đừng quên nghỉ ngơi na.

[131119] BNY’s weibo

BNY: 可以打广告吗 [呵呵],哈哈哈

E-trans: It can be advertised, hahaha

V-trans: Có thể quay quảng cáo được đấy, hahaha

[131117] BNY’s weibo

BNY: 可爱吗?很可爱吧,有没有比ins上更可爱?因为我爱你们 [爱你],哈哈哈哈哈,多多教我中文,谢谢。调戏调戏[阴险][好棒](我明白调戏了[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

E-trans:

Is this cute? So cute, does it look cuter than instagram? Because I love you, hahahahaha, teaching me more Chinese please, thank you.  调戏 调戏 (I understood the meaning of 调戏)

*Note:  调戏 means teasing

V-trans:

Đáng yêu không nào? Rất chi là dễ thương nha, trông còn dễ thương hơn trên Instagram nhỉ? Bởi vì tôi rất yêu các bạn đấy, hahahahaha, hãy chỉ cho tôi thật nhiều tiếng Trung nhé, cảm ơn các bạn nha. 调戏调戏 (Tôi hiểu 调戏 nghĩa là gì rồi đấy)

*Note: 调戏 nghĩa là trêu chọc

[131116] BNY’s weibo

BNY: Who am i?Who am i? Haha … Let u guess ?(是谁在写weibo呢,你们快被猜哭了吧[嘻嘻][哈哈][耶]

E-trans: Who am i?Who am i? Haha … Let u guess ? Who is writing weibo, you can guess to cry.

V-trans: Tôi là ai? Tôi là ai? Hahah … Các bạn đoán thử xem, đoán đến phát khóc luôn đi.

[131115] BNY’s weibo

BNY: Our new products “Tales’s Sweetest sunscreen cc&bb cream อย่าลืมมาอุดหนุนกันน้า^^ ,line:guru007 ;wechat:echo-980。效果多多lihai,可以可以来[爱你]

[131114] BNY’s weibo

BNY: 你们爱我吗?哈哈

E-trans: Do you love me? haha

V-trans: Các bạn có yêu tôi không? haha

[131113] BNY’s weibo

BNY: Everyday with u, im so hap hap pyyyyy ~

V-trans: Được bên em mỗi ngày, anh thấy mình thật hanh phúc ~

[131112] BNY’s weibo

BNY: 一起排电影的人[嘻嘻]。天气冷了,你们要注意身体,穿多多哟[爱你],记得来看我们[耶]

BNY reply more: 不是看电影,是看我和我家newyear,看我们ins,看微博,多多买tales’s

E-trans: 

Go to cinema together. It’s cold, take care of your bodies, please! Put on many clothes  and remember to follow us.

It’s not watching TV, please follow me, my Newyear’s home, follow our ins, weibo and buy tale’s so much please!

V-trans:

Cùng nhau đi xem phim. Trời lạnh rồi, các bạn hãy nhớ chú ý đến cơ thể, mặc thật nhiều áo ấm vào nha, và hãy nhớ theo dõi chúng tôi nữa nhé.

Không phải là xem phim đâu, mà hãy theo dõi tôi và Newyear nhà tôi, hãy theo dõi instagram, weibo của chúng tôi và mua thật nhiều tale’s nhé (tale’s là viết tắt của tale’s land – mỹ phẩm mà BNY đang bán)

[131111] BNY’s weibo

BNY: 睡着了[汗][阴险][打哈气]

 

BNY reply more: 哈哈哈,心里睡着了,眼睛没睡着[嘻嘻]

E-trans:

Sleep

Hahaha, heart got sleeping, the eyes didn’t got sleeping already

V-trans:

Ngủ thôi

Hahaha, người thì ngủ rồi nhưng mắt thì còn chưa ngủ đâu.

 

[131110] BNY’s weibo

BNY: Where r u going on sunday night ? For me, i’m going to sleep on my bed haha。要写中文,不然你们不开心,中文写什么呢?写不要忘了用tales’s[嘻嘻](你们留言说的打广告)

E-trans:

Where r u going on sunday night ? For me, i’m going to sleep on my bed haha. I need to practise writing Chinese, if not, you’ll be not happy, how to write Chinese? Don’t forget to buy tale’s (it’s just an advertisement for you).

V-trans:

Các bạn đi đâu tối chủ nhật thế? Tôi thì đang chuẩn bị đi ngủ đây, haha. Tôi thấy mình cần phải chăm tập viết tiếng Trung hơn, không thì các bạn sẽ không vui, viết tiếng Trung như thế nào bây giờ nhỉ? Nhớ đừng quên mua Tale’s nha (đây chỉ là quảng cáo thôi).

[131110] BNY’s weibo

BNY: I luv this one … Really yummy,好吃极了

E-trans: I luv this one … Really yummy, yummy

V-trans: Tôi thích cái này nha …. Thật sự là ngon lắm, ngon lắm

[131110] BNY’s weibo

BNY: Don’t forget to have dinner naaaa。

V-trans: Đừng quên ăn tối naaaa.

[131108] BNY’s weibo

BNY: While i’m waiting for my patients [熊猫]

V-trans: Trong lúc chờ bệnh nhân của tôi đến

[131108] BNY’s weibo

BNY:  好热啊,一起来吃冰激凌 [嘻嘻]

E-trans: It’s so hot, eating ice-cream together.

V-trans: Trời nóng quá a, cùng nhau ăn kem đi nào.

[131107] BNY’s weibo

BNY:  你们要一起的?可是没有怎么办[疑问],哈哈哈。早上好,听说中国leng,你们照顾好你们,心里开心,身体bang。(中文li hai ba[嘻嘻])。

BNY reply to their fans: 你们的消息我们都看,不明白问朋友意思,但是没有很多时间hui fu(是这么说吗),对不起,不过会jia you 和你们liao tian,谢你们喜欢我们。

E-trans:

Do you like stay with us together? But you can’t, haha. Good morning, I heard that China is so cold, take care of yourself please! Feeling happy and strong body (My Chinese is very good)

We read all of your messages, if we can’t understand, we can ask our friend, but we don’t have enough time to reply them (how to say “reply” ah), so sorry, but we’ll try to talk with you, thanks for your love.

V-trans:

Các bạn có muốn ở cùng chúng tôi không? Nhưng mà không thể được đâu, hahaha. Chào buổi sáng, tôi nghe nói Trung Quốc bây giờ đang rất lạnh, các bạn hãy nhớ chăm sóc tốt chính mình nhé, tâm trạng vui vẻ, thân thể khỏe mạnh (Trình tiếng Trung của tôi siêu thật nha)

Tất cả tin nhắn của các bạn chúng tôi đều đọc rồi, nếu không hiểu chúng tôi có thể hỏi bạn bè, nhưng lại không có nhiều thời gian để trả lời (“trả lời” tiếng trung nói như thế nào ta), thật xin lỗi, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng cùng các bạn nói chuyện, cảm ơn vì đã thích chúng tôi.

[131106] BNY’s weibo

BNY: Boooo !!!! Gd morninggggg … Enjoy your work kub.yesterday中国朋友gao su我不喜欢工作是ku bi.but 我喜欢工作怎么shuo 啊.[疑问]

E-trans: Boooo !!!! Gd morninggggg … Enjoy your work kub. yesterday our Chinese friend said that if you don’t like your work, you can call “ku bi”. But if I like my work, how can I say?

V-trans: Boooo !!!! Chào buổi sáng …. Hãy cũng nhau tận hưởng công việc nào. Ngày hôm qua, một người bạn Trung Quốc đã nói với tôi, nếu bạn không thích công việc của mình thì có thể gọi nó là “ku bi”. Nhưng nếu tôi lại thích công việc của mình thì phải nói như thế nào đây?

[131105] BNY’s weibo

BNY: @Lucy_Echo泰国代购 我们在一起,所以可以中文,可以懂[爱你],爱你们。

E-trans: @Lucy_Echo泰国代购 We’re together, so it can be Chinese, you can understand, love you.

(@Lucy_Echo泰国代购 is the name of their friend)

V-trans: @Lucy_Echo泰国代购 Chúng tôi đang ở cùng nhau, nên có thể hiểu tiếng Trung Quốc, yêu các bạn.

[131104] BNY’s weibo

BNY: Shooting cf … Fighting with your work na kub(与此同时身边还有个会中文的我,临时帮忙翻译沟通—括号里文字临时翻译留 [呵呵]

E-trans: Shooting cf … Fighting with your work na kub (now, just a person who can know Chinese, it’s me. Help to translate connecting temporarily or the text in brackets) (sorry, I can’t understand what he said =,=)

V-trans: Đang quay quảng cáo … Cùng cố gắng làm việc nha mọi người (Hiện giờ ở đây chỉ có tôi là biết tiếng Trung thôi, tạm thời giúp đỡ phiên dịch kết nối hoặc dịch các văn bản trong dấu ngoặc) (Chẳng hiểu anh Both nói cái gì nữa =,=~)

[131103] BNY’s weibo

BNY: My luvly doggy xoxo !!![哈哈][哈哈]

V-trans: Chó con đáng yêu của tôi xoxo

[131103] BNY’s weibo

BNY: hi,今天很我们是开心和很开心[嘻嘻]

E-trans: hi, today we’re very happy too

V-trans: Xin chào, hôm nay chúng tôi cũng rất vui

[131103] BNY’s weibo

BNY: Shopping sunday yeahhhh !!! Enjoy sunday before monday comes TT.不喜欢monday[泪][怒][抓狂]

E-trans: Shopping sunday yeahhhh !!! Enjoy sunday before monday comes TT. Don’t like monday.

V-trans: Đi mua sắm ngày chủ nhật yeahhh !!! Tận hưởng ngày chủ nhật trước khi thứ hai đến nào. Ghét ngày thứ hai ghê.

[131102] BNY’s weibo

BNY: Im so sleepy and hungry… Where are u going tonight?

V-trans: Tôi buồn ngủ và đói quá… Tối nay các bạn đi đâu vậy?

[131102] BNY’s weibo

BNY: Gd night everyone !!!睡觉睡觉

E-trans: Gd night everyone !!! Sleep sleep

V-trans: Ngủ ngon nha mọi người !!! Ngủ nào ngủ nào

_kaitouya_

[October and November 2013] Vietsub Bothnewyear’s Instagram updates

[October 2013]

[131002] Bothnewyear’s IS update

[131003] Bothnewyear’s IS update

[131003] Bothnewyear’s IS update

[131021] Bothnewyear’s IS update

[131023] Bothnewyear’s IS update

[131027] Bothnewyear’s IS update

[131029] Bothnewyear’s IS update

[November 2013]

[131101] Bothnewyear’s IS update

[131101] Bothnewyear’s IS update

[131107] Bothnewyear’s IS update

[131114] Bothnewyear’s IS update

[131114] Bothnewyear’s IS update

[131119] Bothnewyear’s IS update (cái này không có sub nhưng super cute ^^)

[131124] Bothnewyear’s IS update

[131124] Bothnewyear’s IS update

Some fun facts about Bothnewyear (P1)

You guys, the information about Bothnewyear below is all I can know through the time I find info via youtube, their fanpage, their instagrams and their friends also. All of them are true, please believe me! :))

066

1. For you guys that still unsure whose the seme and uke, Both is mostly like seme (or top) and Newyear like uke (or bottom).

Những ai đến bây giờ vẫn còn thắc mắc Bothnewyear ai là công, ai là thụ thì mình xin nói luôn, Both (bên phải) là công (anh là ôn nhu công chính hiệu nên nhìn hơi bị hiền 1 tí), Newyear (bên trái) là thụ

 

2. Because Newyear was born on the new year day (January 1st) that’s why Kitiwhut named also Newyear.

Vì Newyear sinh ngày đầu năm nên lấy tên này làm nickname luôn.

 

3. Both maybe Newyear’s first love. (this what I think about Newyear’s IG updates that at Valentine day he wrote that it was his first time celebrated Valentine day with someone).

Both có lẽ là mối tình đầu của Newyear (sở dĩ mình nghĩ như vậy là vì trên Instagram của mình Newyear đã từng viết đây là lần đầu tiên em ấy ở bên ai đó trong ngày Valentine)

 

9886767

4. Both had a impressive time in his student life at Chulalongkorn university (CK). He was not only did as a model for magazine but also as a member in Drum major team of CK.

Both đã có quãng đời sinh viên vô cùng ấn tượng tại đại học hoàng gia Chulalongkorn. Anh không chỉ vừa làm người mẫu cho các tạp chí mà còn là thành viên trong đội nghi thức của trường.

 

230111 (2)295683_149134668582559_1982228135_n

5. While studying at CK, Both also attended in VJ Search contest that was celebrated by Channel [V] Thailand. On January 23rd 2011, defeating many many people, he won a prize for a tourism through 4 Eropean countries and then became a VJ for Channel [V].

Trong lúc còn học đại học, Both cũng từng tham gia cuộc thi VJ Search (một chương trình tìm kiếm VJ do kênh Channel [V] của Thái lan tổ chức). Ngày 23/1/2011, vượt qua hàng nghìn đối thủ, anh đã dành chiến thắng cuộc thi và nhận được phần thưởng là 1 chuyến du lịch qua 4 nước Châu Âu. Sau khi trở về, Both chính thức trở thành VJ cho kênh Channel [V].

 

1611_568892563125860_1156667766_n

6. Before falling in love with Both, Newyear had some great sucesses too. He acted a model for teen magazines and advertisement videos, visitor for some reality show. Especially Newyear was known as a actor for series film “Lad fun: The shortcut to dream”. Newyear is also a famous net idol in Thailand ^^

Trước khi yêu Both, Newyear cũng có “sự nghiệp” rất hoành tráng. Cậu không chỉ là người mẫu cho các tạp chí hoặc trong các video quảng cáo dành cho tuổi teen, mà còn là khách mời cho khá nhiều chương trình truyền hình thực tế. Đặc biệt, Newyear còn trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia series phim “Lad fun: đường tắt đến ước mơ”. Newyear hiện là một net idol rất thành công tại Thái Lan ^^

 

7. Both always concerns on Newyear’s education and always support him to study hard before run the exam.

Both luôn quan tâm đến việc học hành của Newyear và luôn nhắc nhở cũng như giúp Newyear học trước mỗi kì thi.

 

8. Papa is Both’s nickname given by Newyear and Newyear is called Naughty Boy.

Papa là nickname mà Newyear đặt cho Both, còn Both gọi Newyear là Cậu bé nghịch ngợm ^^

 

931177_433159120115053_572952350_n 426593_424709180960047_987146670_n

9. Bothnewyear went to Hong Kong on January and Korea on April in this year with Newyear’s mother. They’re going to come to London on Newyear’s birthday.

Both và Newyear đã đi Hồng Kông hồi tháng 1, đi Hàn Quốc hồi tháng tư năm nay với mẹ của Newyear. Họ đang có dự định sẽ du lịch Luân Đôn trong đợt sinh nhật Newyear (cũng là năm mới luôn).

 

427920_165166096979416_1540524434_n

9. Their parents knew their relationship and accepted it.

Bố mẹ của Bothnewyear biết họ yêu nhau và đều chấp nhận điều đó.

 

(To be continued…)

 

_Kaitouya_