[November 2013] Bothnewyear’s Instagram updates

[01.11] Both

e-trans:

B: I will name this photo as “the most happiness guy”… I’m happy, i’m not bored and i’m not sleepy Really really do haha

NY: hahahaaaa

v-trans:

B: tôi sẽ đặt tên cho tấm hình này là ‘người đàn ông hạnh phúc nhất’….. tôi đang hạnh phúc, không phải đang chán hay buồn ngủ nha… rất rất hạnh phúc hahaa

NY: hahahaaa

[01.11] Both

e-trans:

B: Human with a thousand eyes… Eye man haha… Eyes on you @newyear_kitiwhut

NY: @both jaaaaa ^^ come see me quickly please

v-trans:

B: người ngàn mắt đây… người đàn ông với đôi mắt haha… đang nhìn em đấy @newyear_kitiwhut

NY: @both jaaaaa ^^ nhanh đến gặp em đi anh

[01.11] Newyear

e-trans:

NY: At the same spot, same order, everything is the same except that it is just different place.

Both: @//newyear_kitiwhut you look handsome as always

v-trans:

NY: cùng một góc chụp, cùng một thứ tự, mọi thứ đều giống như trước ngoại trừ địa điểm

B: @newyear_kitiwhut trông em vẫn đẹp như mọi khi

[01.11] Both

e-trans:

B: Haha, his mouth is full of cookies… Full mouth with cookies from @snoozecafe @newyear_kitiwhut

v-trans:

B: Haha, em ấy đang đầy một miệng toàn bánh cookies kìa …. Đầy miệng bánh cookies từ @snoozecafe @newyear_kitiwhut

 

[01.11] Newyear

e-trans:

NY: (bear) do you like sweet cookies?

(boy) yes, I like

(bear) let’s go @casingroom (thumb up)

v-trans:

NY: (gấu) em có thích bánh cookies không?

(cậu bé) có chứ

(gấu) thế thì đến @casingroom nào (bật ngón tay)

~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[02.11] Both

e-trans:

B: Cendol/Lod Chong/Lod Chong Singapore is so gooddddddd, it is the best !!! With @newyear_kitiwhut

NY: @both cute cute cute

v-trans:

B:  Cendol/Lod Chong/Lod Chong Singapore rất ngon đó, ở đây là tuyệt nhất, bên @newyear_kitiwhut

NY: @both cute cute cute

[02.11] Newyear

e-trans:

NY: Delicious time, Lod Chong Sinagapore @both Papa really likes it ^^

Both: @newyear_kitiwhut it is so yummy, it is the best and I am so full now

v-trans:

NY: Thời gian ngon miệng tại  Lod Chong Sinagapore @//both Papa, em thật sự rất thích nơi này ^^

Both: @newyear_kitiwhut ngon thật, nơi này là tuyệt nhất, giờ anh no quá rồi

~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[03.11] Newyear

e-trans:

NY: why should I care?

v-trans:

NY: sao tôi phải quan tâm đến chứ?

[03.11] Newyear

e-trans:

NY: still looking at you @both

Both: @newyear_kitihwut you look so cool, my dragon ball hahahaahahaa

v-trans:

NY: vẫn luôn nhìn về anh @both

B: @newyear_kitiwhut trông em bảnh lắm, viên ngọc rồng của anh hahahaaa

(cho ta lý sự tý, nhịn hok đc ^^. thường thì nta hay ví người mình iu là viên ngọc mà NY là male nên a B nhà ta mới thêm chữ dragon ở trước đấy mà. ta nghĩ thế hê hê heeeee)

[03.11] Both

e-trans:

B: all we can do is do our best to relish this remarkable ride… @newyear_kitiwhut find sth to eat na..

NY: @both love you

v-trans:

B: tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hãy tận hưởng chuyến đi đáng nhớ này… @newyear_kititwhut tìm cái gì đó để ăn nha em

NY: @both yêu anh

[03.11] Both

e-trans:

B: Ck3 reunion, missing some of them such as @//boompanot @//aomvaris @//gopgapgup he always busy selling something

v-trans:

B: Ck3 tụ tập, nhớ mọi người rất nhiều @boompanot @aomvaris @gopgapgup cậu ấy luôn bận đi bán hàng

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[04.11] Both

e-trans:

B: I’m with you @newyear_kititwhut…. (bear) with (boy)

Newyear: @both miss you, get home quickly na so, we can watch rumyong (Thai Drama) together naa

v-trans:

B: anh và em @newyear_kitiwhut…. (gấu) (cậu bé)

NY: @both nhớ anh, về nhà nhanh na và chúng ta có thể cùng xem Rumyong naa (một drama của Thái đang được phát sóng)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[06.11] Both

e-trans:

B: I took my naughty boy @newyear_kitiwhut to the salon to be even more handsome

Newyear: @both Papa did it too ^^

v-trans:

B: tôi đưa cậu nhóc nghịch ngợm của mình @newyear_kitiwhut tới mỹ viện để em ấy trông càng đẹp trai hơn

NY: @both papa cũng như em mà ^^

[06.11] Both

e-trans:

B: Come to get a face massage at ysl prg with P’ @lotus_leungrabu, it is so comfortable

v-trans:

B: Đến mát-xa mặt tại  ysl prg cùng với P’ @lotus_leungrabu, thật thoải mái ah

[06.11] Both

B: dinner with @bibimbua @newyear_kitiwhut and @bebebebee (thumb up) (thumb up)

NY: (smile face) (smile face) (smile face) (smile face)

v-trans:

B: Đi ăn tối cùng @bibimbua @newyear_kitiwhut và @bebebebee  (bật ngón tay)

NY: (mặt cười) (mặt cười) (mặt cười) (mặt cười)

[06.11] Both

e-trans:

B: Thank you na kub @newyear_kitiwhut … you are waiting for me the whole day (bear) (clap) (boy) (bear)

NY: @both with you everyday (bear) (boy)

v-trans:

B: cám ơn mọi người na @newyear_kitiwhut… mọi người đã đợi tôi cả một ngày rồi (gấu) (vỗ tay) (cậu bé) (vỗ tay)

NY: @both bên anh mỗi ngày (gấu) (cậu bé)

[06.11] Newyear

e-trans:

NY: together @both & forever (bear) (boy) happy happy

B: @newyear_kitiwhut ur new hairstyle is sosososo cute !!!!

v-trans:

NY: bên anh @both mãi mãi (gấu) (cậu bé) hạnh phúc hạnh phúc

B: @newyear_kitiwhut kiểu tóc mới của em rất rất là dễ thương na !!!!

[06.11] Both

B: he is so so cute and handsome… I and @newyear_kitiwhut love him so so much @mild_mac

NY: @mild_mac @both really love him

v-trans:

B: Em ấy thật sự rất rất dễ thương và đáng yêu nha … Cả tôi và @newyear_kitiwhut đều yêu em ấy nhiều nhiều @mild_mac

NY: @mild_mac @both  em thật sự rất thích em ấy

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[07.11] Both

e-trans:

B: take him to university @newyear_kitiwhut be a good boy ok? (thumb up) (boy)

NY: @both sure love dad

v-trans:

B: đưa em í đến trường @newyear_kitiwhut ngoan nha bé?

NY: @both chắc chắn rùi, iu dad

[07.11] Both

B: His forehead is too shine hahhaa @newyear_kitiwhut (I guess that what it means, not really sure)

Newyear: so yummyyyyy @both I’m so full

v-trans:

B: Trán của em ấy rất sáng nha hahaa @newyear_kitiwhut

NY: ngon quá aaaaaa @both Em no quá đi mất

[07.11] Both

e-trans:

B: What a poor boy, his class got cancel once again, while this never happen when I was a student…4 shots with my naughty boy @newyear_kitiwhut

Newyear: after my class got cancel I just spend time with you na Daddy ^^

v-trans:

B: tội em quá, lại được nghỉ học nữa rồi, trong khi chuyện này không bao giờ xảy ra khi anh đi học ah…. 4 tấm hình với cậu bé nghich ngợm của tôi @newyear_kitiwhut

NY: sau khi được nghỉ học em sẽ dành thời gian ở bên anh na daddy ^^

[07.11] Newyear

e-trans:

NY: always happy with you… still looking at you all the time @both my little dad (balloon)

B: @newyear_kitiwhut me too always look at you naa

v-trans:

NY: mãi hạnh phúc với anh…. lúc nào cũng nhìn về phía anh @both little dad của em (bong bóng)

B: @newyear_kititwhut anh cũng thế, luôn nhìn em naa

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[08.11] Newyear

e-trans:

NY: It is so yummy, @both papa steal my ice cream and he ate it all ahh

Both: @newyear_kitiwhut because you did not want to share so, I have to steal it

v-trans:

NY: ngon lắm na, @both papa ‘chôm’ kem của em và ăn hết rồi ahh

B: @newyear_kitiwhut vì e k muốn chia cho anh nên anh phải ‘chôm’ thôi ^^

[08.11] Both

e-trans:

B: Play with Tori while I waiting for @newyear_kitiwhut to come see me… Hurry Hurry ! Faster faster ! na my naughty boy

Newyear: @both rest a lot na Papa, take care

v-trans:

B: Cùng chơi với gà Tori trong khi chờ @newyear_kitiwhut đến chỗ tôi … Nhanh lên nào nhanh lên nào ! Cậu bé đáng yêu của anh

NY: @both anh nghỉ ngơi nhiều vào na Papa, nhớ cẩn thận đấy

~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[09.11] Both

e-trans:

B: shooting #ganghanglove with @lookcatecyn (camera)

v-trans:

B: quay phim #ganghanglove cùng @lookcatecyn

[09.11] Both

e-trans:

B: Finally we meet haha…. @newyear_kitiwhut did not want to come with (bear)

NY: (kiss face) (kiss face) (kiss face)

v-trans:

B: cuối cùng thì chúng tôi đã gặp nhau haha…. @newyear_kititwhut đã không muốn đến cùng với (gấu)

NY: (hun) (hun) (hun)

[09.11] Newyear

e-trans:

NY: mauhh (bear)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[10.11] Newyear

origin:

NY: Always beautiful @belleebelly (eyes)

v-trans:

NY: luôn luôn xinh đẹp nha @belleebelly (đôi mắt)

[10.11] Newyear

e-trans:

NY: Our family

v-trans: lớp chúng mình

[10.11] Newyear

origin:

NY: Newyear style by @belleebelly @ppokky @kik_kunthika @goodkanpisit (girl) (girl)

v-trans:

NY: Phong cách Newyear theo  @belleebelly @ppokky @kik_kunthika @goodkanpisit (cô gái) (cô gái)

[10.11] Newyear

origin:

NY: cookie case by @casingroom very cute & look like sweet Brand of Bothnewyear

v-trans:

NY: case cookies của @casingroom rất dễ thương và nhìn cũng ngọt ngào nữa. Thương hiệu mới của Bothnewyear

 

[10.11] Both

e-trans:

B: Pa-Nang by my grandma is the besttttttt @newyear_kitiwhut get home quickly to eat this… We miss you na kub

NY: @both i will back la na papa xoxo

v-trans:

B: Pa-Nang của bà là ngon nhất @newyear_kitiwhut nhanh về nhà ăn nè em… chúng tôi đều nhớ em na

NY: @both em sẽ về ngay papa xoxo

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[11.11] Both

origin:

B: without music, life would be a mistake. totally agree (thumb up) #FriedrichNietzsche

v-trans:

B: Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ trở nên thiếu xót. Hoàn toàn đồng ý (bật ngón tay) #FriedrichNietzsche

[11.11] Newyear

origin:

NY: with @takeshi_oss university (balloon)

v-trans:

NY: cùng với @takeshi_oss ở trường (bóng bay)

[11.11] Newyear

origin:

NY: คิดถึงออกแบบเพื่อจุง ชิวมากปะ 555555555

e-trans:

NY: I miss my design class, why are we so chill hahahaaaa

v-trans:

NY: Tôi nhớ lớp thiết kế của tôi, tại sao lại vui như vậy nhỉ hahahahaaa

[11.11] Both

e-trans:

B: I am rolling around while I watch Lum-Yong… @newyear_kitiwhut let’s watch it together …enjoy thai series “Tong-Nue-Kao”

Newyear: @both I am watching it like beside you, papa

v-trans:

B: anh đang lăn vòng quanh trong khi xem Lum-Yong… @newyear_kitiwhut hãy cùng nhau xem phim nha…. thưởng thức series phim Thái ‘Tong-Nue-Kao’

NY: @both em đang coi phim như em đang ở bên anh na, papa

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[12.11] Newyear

origin:

NY: free time enjoy with friends

v-trans:

NY: tận hưởng thời gian rảnh bên bạn bè

[12.11] Both

e-trans:

B: I am really waiting for you… @newyear_kitiwhut take care urself and u should back home asap coz we have appointment with “Lm-Yong” haha

Newyear: I will get home as quick as I can jub jub

v-trans:

B: anh đang đợi em na… @newyear_kitiwhut nhớ tự chăm sóc mình và em nên về nhà sớm ngay khi có thể nha vì chúng ta có hẹn cùng nhau coi phim ‘Lum-Yong’ haha

NY: em sẽ chạy ngay về nhà, nhanh nhất có thể jub jub

[12.11] Newyear

origin:

NY: ถึงบ้านแล้วน้าาา @both รีบทำงานแล้วกลับบ้านมาดูรำยองเร็วๆ (bear) (boy)

B: @newyear_kitiwhut im homeeee……… And hungryyyy feed me feed me

e-trans:

NY: I’m already home naaaa @both finish your work quickly so, we can watch Lum-Yong together

Newyear: (he edited the misspelling)

B: @newyear_kitiwhut im homeeee……… And hungryyyy feed me feed me

v-trans:

NY: em về nhà rồi naaa @both nhanh làm xong việc đi anh và chúng ta cùng xem Lum-Yong

B: @newyear_kitiwhut anh về rồi đây…… và đói quá… cho anh ăn cho anh ăn đi

[12.11] Both

e-trans:

B: Our hair style while we watch Lum-Yong haha … Series time with @newyear_kitiwhut

NY: @both im happy very much joopjoop

v-trans:

B: Kiểu đầu mới của chúng tôi khi xem Lum-Yong haha … Chuỗi thời gian bên @newyear_kitiwhut

NY: @both em rất vui nha joopjoop

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[13.11] Both

origin:

B: (O.o) donkey face….. heheheheee……. sweet dream guys

v-trans:

B: (O.o) mặt lừa này ….. heheheheee ….. mơ thấy những rất mơ ngọt ngào nha các bạn

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[14.11] Both

origin:

B: เขินนนนน … Shyyyyyyyy (boy) @newyear_kititwhut

NY: @both my lovely dad im shy too

e-trans: 

B: I’m shyyyyyy…. Shyyyyyyyy (boy) @newyear_kititwhut

NY: @both my lovely dad im shy too

v-trans:

B: anh mắc cỡ….. mắc cỡ….. (cậu bé) @newyear_kitiwhut

NY: @both dad dễ thương của em, em cũng mắc cỡ ah

(trùi ui, dựa đầu vào a rùi 2 thèn kêu mắc cỡ là sao. ta coi xong đỏ cả mặt, có thể tự la lên im shyyyyy hok đây???)

[14.11] Newyear

origin:

NY: Happy with you playing hard @both (balloon) เล่นท่ายากด้วยนะ^^

B: @newyear_kitiwhut เอาซะมึนหัวเลย

e-trans:

NY: Happy with you playing hard @both we play way too hard na ^^

Both: @newyear_kitiwhut my head is all dizzy now

v-trans:

NY: vui chơi cùng anh @both chúng ta quậy lắm na ^^

B: @newyear_kitiwhut giờ anh thấy chóng mặt rồi này

 [14.11] Both

origin:

B: Newyear @newyear_kitiwhut and his mom @aumpsilla … Luvly shot

NY: @both nhu chob aroii & have fun kaa

e-trans:

B: Newyear @newyear_kitiwhut and his mom @aumpsilla … Luvly shot

NY: @both I like it, it was really yummy & have fun kaa

v-trans:

B: Newyear @newyear_kitiwhut và mẹ của em ấy @aumpsilla …. pô ảnh dễ thương

NY: @both em rất thích nó, nó ngon lắm nha. Chúc vui kaa

[14.11] Newyear

origin:

NY: จะเข้าหน้าหนาวแล้ว (bear) (boy) หมวกน่ารักๆ หลากสไตล์ ติดตามกันได้ที่ @pp_nutshop นะค้าบ

B: @newyear_kitiwhut เอามาให้ใส่ด้วยดิ

e-trans:

NY: It is almost winter, this store sell bunch of cute hat

Both:@newyear_kitiwhut can you share one with me

v-trans:

NY: Trời sắp sang đông rồi, cửa hàng này bán rất nhiều mũ dễ thương ha

B: @newyear_kitiwhut em cho anh một cái đi

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[15.11] Newyear

origin:

NY: Woww New products of @talessland ครีมบำรุงผสมกันแดดและเบสในตัวเดียวกันมีให้เลือก2เฉดสี สีขาวกับสีครีมนะคับ #taless #talessland #cc #bb

e-trans:

NY: Woww New products of @//talessland a face skincare that come along with a sun screen and base 2 base tones which is white and cream na kub

[15.11] Both

origin:

B: Our breakfast haha … Haagen-Dazs salted caramel … เพิ่มน้ำตาลซะหน่อย 55

e-trans:

B: Our breakfast haha….Haagen-Dazs salted caramel…we need to increase our blood sugar level for a little bit haha

v-trans:

B: bữa sáng của chúng tôi haha… Haagen-Dazz caramel muối…. chúng tôi cần tăng một ít lượng đường trong máu haha

(còn ta nhìn 2 người cũng tăng đường mà k cần ăn kem thay bữa sáng)

[15.11] Newyear

origin:

NY: มาอุดหนุนกันน้า @casingroom มีทั้งหมด 4 ลาย มาการอง,คัพเค้ก,ไอศกรีมและคุ้กกี้

e-trans:

NY: Let’s support this store naaa @casingroom we have 4 different designs for you guys, macaroon, cupcake, ice cream and cookie

[15.11] Both

origin: 

B: Day cream มาละจ้าาาา !!! Tales’s Sweetest Sunscreen Cc & Bb cream ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Tales’s Land สนใจ line: talessland @talessland … Our new products Tales’s Sweetest Sunscreen Cc & Bb cream … Contact line : talessland

[15.11] Both

origin:

B: “Try me please” do u wanna try cupcake? … Case for iphone 5/5s  plz contact line : casingroom @casingroom … เคส iphone5/5s ของผมกับ @newyear_kitiwhut มาอุดหนุนกันเยอะๆน้าาา ขอบคุณมากๆนะคับ

NY: @both มาอุดหนุนกันน้า ^^ มีแต่ลายน่ารัก

e-trans:

B: iphone 5/5s case from @newyear_kitiwhut and I, let’s support us naa, thank you so much kub

Newyear: @both let’s support us na, all of them are cute

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[16.11] Newyear

origin:

NY: Try me please (cookies) for iphone5&5s @casingroom look like sweet Line: casingroom

[16.11] Both

origin:

B: Fighting haha … เหมือน (bear) ปวดฟันเลย

e-trans:

B: Fighting haha…I look like a bear with a toothache

v-trans:

B: cố lên haha… trông tôi như con gấu bị đau răng vậy

~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[17.11] Newyear

origin:

NY: (bear)

[17.11] Both

origin:

B: Macarons from “try me please” collection @casingroom … ซื้อไอโฟน 5/5s มาแล้วไม่มีเคสสวยๆ เก๋ๆ ใส่ ต้องมาดูที่ร้านเรา @casingroom เลย … เคสสวย คุณภาพเลิศ #ขายของๆ 555 ฝากด้วยนะคับ มาอุดหนุนกันหน่อยน้าาาา สอบถามได้ที่ Line: casingroom คับผม

[17.11] Newyear

origin:

NY: เป็นละครเวทีเรื่อง เลือดขัตติยา ที่ประทับใจและปลื้มมากๆ ดูแล้วรู้สึกซาบซึ้งและชอบจริงๆเป็นละครเวทีที่ดูแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ดูแล้วจะเสียใจ ชอบนักแสดงทุกคนเล่นได้ดีจริงๆ ขอบคุณ @both @dadexact @rachadalai ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสดูเรื่องนี้ครับ (heart)

e-trans:

NY: I was really impress by this musical. I was really touch by this musical and I really like it. All I can say is, if you miss this great musical, you will be regret. I like all of the actor, they are so talented. Thanks @both @dadexact @ratchadalai that gave me a chance to watch this musical.

v-trans:

NY: Tôi thật sự đã bị ấn tượng bởi vở nhạc kịch này. Tôi đã thật sự rung động và rất thích nó. Tất cả những gì tôi có thể nói là, nếu bạn không xem nó, bạn sẽ thấy tiếc đấy. Tôi thích tất cả các diễn viên, họ thật là tài năng. Cảm ơn anh @both @dadexact @ratchadalai vì đã cho em cơ hội được đi xem nó.

[17.11] Both

origin:

B: เพิ่งถึงบ้านหลังจากดูละครเวทีเรื่อง “เลือดขัตติยา” จบคับ… เป็นละครเวทีเรื่องแรกและครั้งแรกที่มีโอกาสได้ดูละครเวที ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆคับที่ได้มาดู เป็นละครที่ครบทุกรสจริงๆคับ สุข สนุก เศร้า นักแสดงทุกคนเล่นเก่งมากแสดงได้ดีจริงๆ โดยเฉพาะบทเศร้า ดาราน้ำตาไหล เราก้อไหลยิ่งกว่า 55 ผมประทับใจมากๆคับ ทำให้หลงรักละครเวทีเลยหละ ผมต้องขอบคุณพี่ @dadexact และ ทาง @rachadalai มากๆนะคับที่ให้โอกาสผมได้มาดูละครเวทีคุณภาพแบบนี้ รับรองว่าเรื่องต่อๆไปผมไม่พลาดแน่นอนคับ

e-trans: 

B: I just got home after watching this musical kub, it was my first musical that I watched and my frist experience ever. I didn’t regret about it, it had all of the kind of emotions, happy, sad, fun. All of the actor/actress are very talented. Especially, the sad scene, when the actors were crying, I cried even more than them haha. It was really impressive and it made me fall in love with musical. I would like to thanks P’ @//dadexact and @//ratchadalai so much that you guys were giving me a chance to watch this outstanding musical. I promise that I will not miss the next one for sure.

v-trans:

B: Tôi vừa về nhà sau khi xem vở nhạc kịch này, đây là lần đầu tôi xem và trải nghiệm với nhạc kịch đấy. Tôi không hề thấy hối tiếc vì vở kịch này có đầy đủ cung bậc cảm xúc, vui, buồn, hài hước. Tất cả các diễn viên đều rất tài năng. Đặc biệt, khi đến đoạn bi kịch, tất cả các diễn viên đều khóc mà tôi còn khóc nhiều hơn cả họ nữa haha. Vở kịch thật sự rất ấn tượng và đã khiến tôi thấy thích nhạc kịch hơn. Cảm ơn P”@dadexact @ratchadalai rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được xem một vở nhạc kịch kinh điển như vậy. Tôi hứa chắc chắn sau này không bỏ lỡ một vở nhạc kịch nào nữa đâu

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[18.11] Newyear

origin:

NY: หลงรักกับเสื้อจริงๆ BNY (heart) ขอบคุณร้าน @ourphabet #ourphabet มากๆนะครับ

e-trans:

NY: I really fall in love with this BNY shirt. Thank you to @//ourphabet store kub

[18.11] Both

origin:

B: Couple T BNY from @ourphabet #ourphabet …. Super super cute ….. Thank u na kub

[18.11] Both

origin:

B: โดนทับ @newyear_kitiwhut ช่วยหน่อยยยย … (bear) (boy)

NY: @both ช่วย ช่วยทับให้หนักกว่าเดิมน๊าาา (shy face)

e-trans:

B: This bear fall on me @//newyear_kitiwhut can you help me pleaseee…

Newyear: @//both I will, I will help you by adding more weight to it by myself naaa

v-trans:

B: chú gấu này ngã lên người anh @newyear_kitiwhut giúp anh đi em….

NY: @both em sẽ giúp, em sẽ giúp bằng cách đè cả người mình lên nó naa

[18.11] Newyear

origin:

NY: เคสไอโฟนที่ฮิตที่สุดในโลก@casingroom ไม่ซื้อแล้วจะตกเทรนน๊าา #casingroom

B: @newyear_kitiwhut เห็นด้วยที่สุดดดด

e-trans:

NY: The best iphone case in the world @//casingroom if you miss this, you will be out of trend

Both: @//newyear_kitihwut I am strongly agree

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[19.11] Both

origin:

B: ลงโทษเด็กดื้ออออ @newyear_kitiwhut  … Punch punch punch upppp hahaha

NY: @both หนูเป็นเด็กดี น่ารักที่ซู๊ดด ของป๊าๆ

e-trans:

B: Some punish for this stubborn boy @//newyear_kitiwhut … punch punch punch upppp hahaha

Newyear: I am a good boy and a cutest one of Papa

v-trans:

B: vài hình phạt cho cậu bé cứng đầu này @newyear_kitiwhut… đấm đấm đấm này hahahaa

NY: em là một cậu bé ngoan và papa là người dễ thương nhất

[19.11] Newyear

origin:

NY: หนูจะเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ ไม่ซน น้าค้าบ^^ @both (heart)

B: ดีมากกก @newyear_kitiwhut

e-trans:

NY: I will be a good boy and will not play around too much na kub @//both

Both: very good @//newyear_kitiwhut

v-trans:

NY: em sẽ là một cậu bé ngoan, sẽ không đùa nghịch nữa na @both

B: ngoan lắm @newyear_kititwhut

[19.11] Both

origin:

B: การละเล่นเด็กไทย by @newyear_kitiwhut

e-trans:

B: Thai traditional game by @//newyear_kitiwhut

[19.11] Both

origin:

B: Tales’s Sweetest Sunscreen Cc Cream ใช้ดีจริงๆนะ บำรุงหน้าให้หน้าเนียนใส ใสฝุดๆ หามาใช้กันน้าาาา @talessland

NY: @both ใช้แล้วหน้าใสปิ๊ง^^ มาใช้กันเยอะๆน้า@talessland

e-trans:

B: Tales’s Sweetest Sunscreen Cc cream, it is very good and it makes your face brighter and smoother. Do not forget to look forward to buy it na

Newyear: @both if you use this your face will be all bright ^^ let’s use it na you guys

[19.11] Newyear

origin:

NY: ลำยอง (eyes) @both (bear) (boy)

B: @newyear_kitiwhut เลียนแบบลำยองหรอออ

e-trans:

NY: Lum-Yong (one of Thai’s drama popular character name)

Both: @//newyear_kitiwhut are you try to be like her?

v-trans:

NY: Lum-Yong (đôi mắt) @both (gấu) (cậu bé)

B: @newyear_kitiwhut em đang cố làm cô ấy ah?

~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~

[20.11] Newyear

origin:

NY: Ice-cream case by @casingroom ยิ่งใช้ยิ่งหลงรัก #casingroom

e-trans:

NY: Ice-cream case by @//casingroom the more I use is the more i fall in love with it

[20.11] Both

origin:

B: ฝากร้าน case iphone น่ารัก เก๋ๆ ไม่เหมือนใครด้วยนะคับ @casingroom

e-trans:

B: Do not forget to go shop for the coolest and cutest iphone case that look unique at @//casingroom na kub

[20.11] Both

origin:

B: Welcome !!! My baby fat (sad face) (cry face)

(cái này k dịch đc mặc dù k có từ nào khó, nhưng tình cảm lai láng, tim bay ngập trời làm ta choáng ngợp, ngất xỉu tại chỗ rùi. cái mặt a vậy đó còn đề chữ ‘welcome’, thêm cái my baby fat nữa là ta…. hok bik nói j hơn ah)

~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[21.11] Both

origin:

B: Unemployed people haha with @newyear_kitiwhut … ลั้นลาอีก 1 วัน

NY: kiss joopjoop love dad

e-trans:

B: Unemployed people haha with @newyear_kitiwhut …..having fun with him for one more day

NY: kiss joopjoop love dad

v-trans:

B: những con người thất nghiệp haha @newyear_kitiwhut… có thêm một ngày cùng vui với em í

NY: hun joopjoop yêu dad

[21.11] Newyear

origin:

NY: จุ๊บๆ @both (kiss face) (bear)

B: @newyear_kitiwhut (kiss face) (kiss face) (kiss face) only u

e-trans:

NY: Jub jub @//both

B: @newyear_kitiwhut (kiss face) (kiss face) (kiss face) only u

[21.11] Both

origin:

B: I will love you unconditionally (boy)

NY: @both I love you infinity

v-trans:

B: anh sẽ yêu em vô điều kiện (cậu bé)

NY: @both em yêu anh đến vô tận

[21.11] Newyear

origin:

NY: ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม แต่ผมรู้สึกว่า ผมรักเขามาก (bear)

B: @newyear_kitiwhut ฮิ้วววววว อ่านเองยังเขินเลยยยย luv luv คับ

e-trans:

NY: I never know what will happen to me but, the only thing I know is I love him so much

Both: @newyear_kitiwhut awww even I read it myself, I feel shyy luv luv kub

v-trans:

NY: em không thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mình nhưng điều duy nhất em có thể chắc chắn là em yêu anh rất nhiều

B: @newyear_kitiwhut awww dù là anh chỉ đọc nhưng anh đang mắc cỡ đây, iu iu e kub

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~

[22.11] Both

origin: 

B: we are waiting for you @newyear_kitiwhut (bear) (bear) (bear) fighting with ur late work haha

NY: @both thank na ka

v-trans:

B: Bọn anh đang đợi em đấy @newyear_kitiwhut (gấu) (gấu) (gấu) xong nhanh công việc của em đi haha

NY: @both cảm ơn anh na ka

[22.11] Newyear

origin:

NY: เสร็จงานแล้ววว ก็กดโทรหา @both เลยดีกว่าา (kiss face) (bear)

B: @newyear_kitiwhut ไม่เหนมี โทรหาใคร ?!? 555 ล้อเล่นๆน้าาาา ใกล้ถึงละจ้าาาา

e-trans:

NY: Just finished my work, let’s me call @both now

Both: @//newyear_kitiwhut I did not see any call, who did you call ?!? hahhaa I am kidding, I almost there jaaaa

v-trans:

NY: Vừa xong việc, để tôi gọi luôn cho anh @both nào

B: @newyear_kitiwhut Anh có thấy cuộc gọi nào đâu, em gọi cho ai đấy ??? hahaaa Anh đùa đấy, anh nhận được rồi

[22.11] Both

origin:

B: TGIF Yeah !!!  … วันศุกร์แล้วไปไหนหรอ 555 อยู่บ้าน with @newyear_kitiwhut

NY: @both yayyy im happy very much good night jupjup

e-trans:

B: TGIF Yeah !!! … where am I going on friday haha I am home with @//newyeer_kitiwhut

NY: @both yayyy im happy very much good night jupjup

~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~

[23.11] Newyear

origin:

NY: มาแล้ววว ครีมกันแดด 3in1 มีทั้ง BBและCC บอกเลยว่าใช้แล้วดีมากๆ ต้อง @talessland

e-trans: 

NY: It already here, a 3in1 sun screen, it has BB and CC. All i can say is that it is so good and it has to be @talassland

[23.11] Newyear

origin:

NY: ลองสักอันแล้วจะหลงรักกับ@casingroom ของพวกเรา #bothnewyear เองค้าบ (bear) (boy)

e-trans:

NY: You guys should try one then you all will be falling in love with @//casingroom from#//bothnewyear

[23.11] Newyear

origin:

NY: (eyes)

[23.11] Both

origin:

B: Finishhh !!! กลับบ้านเราดีกว่าเนอะ @newyear_kitiwhut

NY: @both เย้ๆๆ เลิฟ ยูว เย้ๆๆ

e-trans:

B: Finishhh !!! let’s go home @//newyear_kitiwhut
Newyear: @both yeah yeah love you yeah yeah yeah

v-trans:

B: Xong rồi iii !!! Về nhà thôi @newyear_kitiwhut

NY: @both yeah yeah yêu anh yeah yeah yeah

(chẳng thấy liên quan gì =,,=)

~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~

[24.11] Newyear

origin:

NY: Playing game (bear) (boy)

[24.11] Both

origin:

B: Ninja clumsyyyyy !!! @newyear_kitiwhut อยากเล่นอาดิ

e-trans:

B: Ninja Clumsyyyyy !! @//newyear_kitiwhut you wanna play right

v-trans:

B: Ninja Clumsyyy !! @newyear_kitiwhut em muốn chơi luôn không

[24.11] Newyear

origin:

NY: (bear)

[24.11] Newyear

origin:

NY: โคตรน่ารักเลยย คนสั่งกันมาเยอะมาก ขอบคุณมากๆนะครับ @casingroom (kiss face)

e-trans:

It is so cuteeee, a lot of people order it, thank you so much kub @//casingroom

[24.11] Both

origin:

B: I’m home (heart) (house) … Home sweet home with @newyear_kitiwhut

NY: @both sweet with you na Dad

v-trans:

B: ở nhà (trái tim) (ngôi nhà)… ngôi nhà, ngôi nhà yêu thương với @newyear_kitiwhut

NY: @both yêu thương với anh na Dad

~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~

[25.11] Both

origin:

B: จะรอดูนะเธอจ๋า #yoona #primeministerandi … @newyear_kitiwhut มาดูด้วยกันน้าาาา … Yoona fighting !!

NY:  @both จ้ะ เธอ จ๋าาา

e-trans:

B: I looking forward to see it naa #yoona
@newyear_kitiwhut let’s watch it together na…Yoona fighting !!!

Newyear: @//both ja my love (the way he said this sentence is just kinda tease both because he used the same words as both but it is coming out different when it comes to translation)

v-trans:

B: Tôi đang chờ xem đó naa #yoona @newyear_kitiwhut hãy cùng xem na …. Yoona cố lên !!!

NY: @both ja my love

[25.11] Newyear

origin:

NY: Youtube: talessland chanel @both (balloon) (bear) (boy)

inkheartt@newyear_kitiwhut @both so cuteee

NY: @inkheartt miss u makkkkk

B: @newyear_kitiwhut 555 เขิลๆ ทำอะไรกันเนี่ย

e-trans:

NY: Youtube: talessland chanel @both (balloon) (bear) (boy)

Both: @newyear_kitiwhut hahha I’m shy, what did I do

v-trans:

NY: Youtube:talessland chanel @both (bóng bay) (gấu) (cậu bé)

B: @newyear_kitiwhut haha, ngượng quá, chúng ta đã làm gì thế này

[25.11] Newyear

origin:

NY: หม่ำๆ @both

e-trans:

NY: Let’s eat @//both

[25.11] Both

origin:

B: Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy…. @newyear_kitiwhut you are my smile (smile face)

NY:  @both หนูคถ ป๊าๆนะค้าบ (bear) (boy)

e-trans:

B: Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy…. @newyear_kitiwhut you are my smile (smile face)

Newyear: @both I miss you na, Papa kub

v-trans:

B: Có đôi khi niềm vui là khởi nguồn của nụ cười nhưng cũng có đôi lúc nụ cười của em lại là khởi nguồn cho niền vui của anh … @newyear_kitiwhut em là nụ cười của anh (mặt cười)

NY: @both em nhớ anh na, papa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[26.11] Newyear

origin:

NY: Just you @both (bear) Credit@cnattakritta

B: @newyear_kitiwhut just me เอ้ยยย just u คับ 55

e-trans:

NY: Just you @both (bear) Credit@cnattakritta

B: @//newyear_kitiwhut just me opps just u kub haha

[26.11] Both

origin: 

B: อยู่ดีๆก้อมีคนมาหา @newyear_kitiwhut 555

NY: @both มาอ้อนปาปุ๊ย ^^

e-trans:

B: Someone just randomly appear here @newyear_kitiwhut hahaha

Newyear: @both I come here to be childish with you PaPui ^^

v-trans:

B: Đôi lúc xuất hiện rất tình cờ ở đây @newyear_kitiwhut hahaha

NY: @both em đến đây để nhõng nhẽo với anh na papui

[26.11] Newyear

origin:

NY: ละครเวทีที่อยากบอกต่อถึงคุณภาพและความสนุกของเรื่อง ห้ามพลาดบอกเลยน่าดูมากๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของละครเวทีเรื่องนี้ได้ @8women แล้วจะหลงรักกับละครเวทีเรื่องนี้เล่ห์8ดรุณี (queen) (queen) (queen) (queen) (queen) (queen)

e-trans:

NY: A play that I want to share with you guys because of its quality and how fun the story is. Do not miss it, it is very interesting. Follow @8women for more informations and you will fall in love with it “Ley 8 DaRuNee” ( 8 women)

[26.11] Both

origin:

B: หัวเราะ มีความสุข ก็เพราะ (boy) และมี case มือถือสวยๆ @casingroom #จริงๆแล้วโฆษณาแฝงขายcaseiphone 55

e-trans:

B: I laugh, I’m happy because of (boy) and because I have this beautiful iphone case @casingroom #just some advertise to sell iphone case haha

v-trans:

B: Tôi cười, tôi vui vì (cậu bé) và vì tôi có cái case rất đẹp @casingroom #chỉ là quảng cáo bán case iphone thôi haha

[26.11] Newyear

origin:

NY: Good night na ยิ้มหยีๆ 555 @both ง่วงจุงๆ

B: @newyear_kitiwhut ง่วงเหมือนกัน จะอาบน้ำละ

e-trans:

NY: Good night na, smile smile haha @both I’m sleepy

Both: @newyear_kitiwhut I am sleepy too, I will go take a bath now

v-trans:

NY: Ngủ ngon na, cười cười haha @both em buồn ngủ rồi

B: @newyear_kitiwhut anh cũng thế, em đi tắm luôn đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~

[27.11] Newyear

origin:

NY: Morning class #swu @belleebelly @cnattakritta very sleepy zzZ

[27.11] Both

origin:

B: With my long lost best friend @winisthewinner … ดีใจที่ได้เจอแกนะ สู้ๆนะ เอาให้ได้

e-trans:

B: With my long lost best friend @winisthewinner… I’m glad that I got to see you, fighting you can do it

v-trans:

B: Với người bạn thân lâu không gặp  @winisthewinner… Tớ rất vui lại được gặp câu, hãy cố gắng làm những gì cậu có thể làm đc nhá

~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~

[28.11] NY

origin:

NY: ฮาโหลล…ป๊าๆตั้งใจทำงานน้าา (คุยไป เพลินไป มีความสุขเพราะมีเคสไอโฟนน่ารักๆ จาก  @casingroomไง) ^^

e-trans:

NY: Hello… Papa, work hard naaa (I really enjoy talking with him because I have this cute iphoen case from @casingroom) ^^

[28.11] NY

origin:

NY: After you aroii jungg ^^ @both (bear) (balloon)

B: @newyear_kitiwhut อยากกินอี

[28.11] Both

origin:

B: G O O D N I G H T (ice cream) @newyear_kitiwhut

~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~

[29.11] NY

origin:

NY: อยากดู Hunger game2 อ้อนๆนะ ป๊าๆ @both ไปดูกานดีกว่าาา @casingroom (balloon)

origin:

NY: I wanna see Hunger fame 2, please please papa @both let’s go see it @casingroom

[29.11] Both

origin:

B: Hunger Game … @newyear_kitiwhut พาไปดูโหน่ยยยยย

NY: @both ป่ะๆ!! พาไปปน้า วันนี้ให้เป็นเด็ก1 วัน อิอิ ^^

e-trans:

B: Hunger Game… @newyear_kitiwhut can you take em to see this movie please

Newyear: @both ok!! I will take you to the movie, i will let you be a childish boy today keke ^^

v-trans:

B: Hunger Game … @newyear_kitiwhut em dẫn anh đi xem phim này nhé

NY: @both ok!!! Em sẽ dẫn anh đi xem, em sẽ cho anh làm em bé hôm nay keke ^^

[29.11] NY

origin:

NY: charity project : “The answer for the one and only” the first photobook of bothnewyear ^^ Book details:
120 pages include cover, printed in colors on quality matt coated papers

Exclusive photos and behind-the-scene DVD for making photobook
Disposable Income will be given to Charity Foundation in the name of ‘Bothnewyear’ as Newyear’s birthday.
Price will be updated soon.
**All right reserved do not copy**
more info @bnybetween

v-trans:

NY: Dự án từ thiện “Câu trả lời cho một người và duy nhất”, dự án sách ảnh đầu tiên của Bothnewyear ^^ Nội dung sách bao gồm:

120 trang bao gồm cả bìa, giấy bóng in màu chất lượng tốt

Ngoài ảnh ra, sách còn có thêm 1 DVD ghi lại cảnh hậu trường trong quá trình làm sách ảnh

Lợi nhuận sau khi trừ tất cả các chi phí sẽ được gửi vào quỹ từ thiện mang tên “Bothnewyear” nhân ngày sinh nhật Newyear

Giá bán sẽ sớm được cập nhật

***Tất cả bản quyền đều không được sao chép”

Thông tin chi tiết liên hệ @bnybetween

[29.11] Both

origin:

B: อย่าลืมติดตามผมและนิวเยียร์ในรายการ Very Girls Story!! VERY TV TRUE VISION 69&79 #verytv @very_tv @wjmild @suckangel นะคร้าบบบบ ขอบคุณพี่ๆมากๆคับ

e-trans:

B: Do not forget to watch Newyear and i in “Very Girls Story!!” VERY TV TRUE VISION 63&79 @very_tv @wjmild @suckangel na kubbb Thank you so much kub

v-trans:

B: Đừng quen đón xem tôi và Newyear trên TV trong chương trình “very girls story” trên kênh Very TV True Vision 63&69  @very_tv @wjmild @suckange. Cảm ơn rất nhiều.

[29.11] NY

origin:

NY: Good night my world & hahahaaa @casingroom (balloon)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~

[30.11] Both

origin:

B: Jumpin jumpin everybody !! #งานกระโดด #หลายรอย #ปวดขา #แก่แล้ว

e-trans: 

B: Jumpin jumpin everybody #a work that I need to jump #jumping too much #my legs hurt #i’m old

[30.11] NY

origin:

NY: (thinking) (bear) (heart)

[30.11] Both

origin:

B: นิทานวันนี้ “หมู 3 ตัว” จ้าาาา @newyear_kitiwhut … Congratulate to @cartoonztnz she is the best (thumb up) (thumb up) (thumb up) (clap) (clap) (clap)

e-trans:

B: The story of today is “Three Little Pigs” jaaaa @newyear_kitiwhut … Congratulate to @cartoonztnz she is the best

v-trans:

B: Câu truyện của hôm nay là “Ba chú lợn con” jaaaa @newyear_kitiwhut …. Chúc mừng @cartoonztnz, cô ấy là số 1

[30.12] NY

origin:

NY: Good night my love @both have a good dream @casingroom (balloon)

B: @newyear_kitiwhut gd night my luv

v-trans:

NY: Ngủ ngon tình yêu của em @both và có những giấc mơ đẹp @casingroom (bóng bay)

B:  @newyear_kitiwhut ngủ ngon em yêu

Advertisements

2 thoughts on “[November 2013] Bothnewyear’s Instagram updates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s