[December 2013] Bothnewyear’s Weibo updates

[131231] BNY’s weibo update

BNY:  好高啊,哈哈

E-trans:  So tall, haha

V-trans:  Cao thật nha, haha

[131229] BNY’s weibo update

BNY:  这是茶还是咖啡?好冷,大家注意身体

E-trans:  Is this tea or coffe? It’s so cold, everybody takes care of your health

V-trans:  Đây là trà hay cà phê nhỉ? Trời lạnh ghê, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé

[131227] BNY’s weibo update

BNY:  衣服好看吗?哈哈哈

E-trans:  Do these clothes look like good? Hahaha

V-trans:  Mấy bộ quần áo này nhìn được không? Hahaha

[131226] BNY’s weibo update

BNY:  吃晚饭了

E-trans:  Have dinner

V-trans: Ăn cơm tối nào

[131225] BNY’s weibo update

BNY:  Merry Christmas

[131223] BNY’s weibo update

BNY:  谁是谁 ? Haha tik tok tik tok

E-trans: Who is who? Haha tik tok tik tok

V-trans: Ai là ai nào? Haha tik tok tik tok (ý anh là đang giả làm tiếng đồng hồ bấm giờ trả lời câu hỏi: cái tranh này ai là Both, ai là NY)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  Poor him haha…搬运工,不过我更可怜,我的钱包

E-trans:  Poor him haha … Transporter, but poor me more, my wallet ah (cry)

V-trans: Tội nghiệp em ấy haha … phải làm người bê đồ kìa, nhưng tôi còn tội nghiệp hơn í, ví tiền của tôi ah (khóc)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london  。 来london偶遇哟。

E-trans:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london .   Come to London yo

V-trans:  Kế hoạch năm tới của mọi người là gì thế? Chúng tôi sẽ đi London nha. Được đến London yo

[131221] BNY’s weibo update

BNY:  早上好(会不会想打我们,哈哈哈),记得吃早餐哟

E-trans:  Good morning (Shall we wanna fight, hahaha), remember to have breakfast

V-trans:  Chào buổi sáng (Chúng ta đánh nhau thử xem sao nhỉ, hahaha), hãy nhớ ăn sáng nha

[131219] BNY’s weibo update

BNY:  早安,今天你们准备去做什么?

E-trans:  Good morning, what are you going to do today?

V-trans:  Chào buổi sáng, hôm nay các bạn sẽ làm gì thế?

[131217] BNY’s weibo

BNY:  [爱你] [害羞][花心]

[131216] BNY’s weibo

BNY:  @Lucy_Echo泰国代购 快来快来,哈哈哈 我在 泰国จตุจักร

E-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 Come here come here hahaha, we’re at Thailand จตุจักร (maybe a city of Thailand)

V-trans:  @Lucy_Echo泰国代购  Đến đây đến đây nào hahaha, chúng tôi đang ở จตุจักร Thái Lan này

[131215] BNY’s weibo

BNY:  Helloooo … 猜猜我是谁,这样的我你们怕不怕![嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

E-trans:  Helloooo … Guest who I am, so you are afraid of me! (smile) (smile) (smile)

V-trans: Xin chào oooo…. Đoán xem tôi là ai nào, các bạn sợ tôi chưa!

(P/s: pó tay, viết sai hết cả rồi em =,=”)

[131214] BNY’s weibo

BNY:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (所以他要什么就一定要满足,不然会死的[泪][泪])………good to know(im newyear)…………好可怕[泪]

E-trans:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (so if he wants anything, I need to satisfy him, or be died [cry] [cry]) ………good to know(im newyear)………… it’s so horrible [cry]

V-trans:  Em ấy đang cố giết tôi nè !!! Cứu tôi với iiiii (cho nên nếu em ấy muốn cái gì là phải đáp ứng cái đó, không là sẽ bị giết đấy [khóc] [khóc]) …. tốt hơn nên biết (Tôi là Newyear) …… thật đáng sợ quá đi ah [khóc].

[131213] BNY’s weibo

BNY:  “Any problem? ”,“nothing”………haha。谁在欺负谁?

E-trans:   “Any problem? ”,“nothing”………haha. Who henpeck whom?

V-trans:  “Có vấn đề gì không?”, “chẳng có gì cả” ……… haha. Xem ai bắt nạt ai nào?

[131213] BNY’s weibo

BNY:  Papa can i have one ?如果不可以,我会哭[抓狂]

E-trans: Papa can I have one? If not, I’ll cry

V-trans: Papa, mua cho em 1 cái đi? Nếu không em sẽ khóc cho coi

[131212] BNY’s weibo

BNY:  bny说与大家互动太少,其实很想与你们沟通可因为语言的关系,对不起大家。关于有的人说开这个微博是为了打广告,bny说听见这话很难过,微博因为中国fans和朋友的邀请,没有是以打广告为目的开微博的。最后bny说 ,大家想要了解关于bny的什么都可以留言,他们会在有翻译的情况下与大家沟通。—翻译留

BNY reply more :  不要要求kiss照裸照[泪],both说ny还是学生对他影响不好;newyear说both是医生,害怕会给他的工作带去负面影响。希望大家原谅。但是bny会好好在一起,为了爱情,也为了不让那么多支持他们的你们失望。谢谢。

E-trans:

BNY said that they have little interaction with you guy, in fact, they want to communicate with their fans but due to the limit of language, they’re sorry with you. Some people say that BNY made a weibo just to advertise, it’s not true. They did it because of the invitation from their friends and the Chinese fans, not for advertising. Finally, BNY wanna say that if you guys have any question, you can leave messages, BNY will have a translator done it for communication with their fans – noted translator.

Don’t ask for kiss and nude photos (cry). Both said NY is still a student so these things can be negative effect on him. Newyear also said Both is afraid that these will affect to his work. Please understand for them. BNY also said that they would be always together, love and support each others. They don’t let their fans disappointed. Thank you.

V-trans:

BNY ít khi nói chuyện với mọi người, lý do là dù hai người muốn giao tiếp với các fans nhưng vì khả năng ngôn ngữ có hạn nên đành phải xin lỗi các bạn vậy. Có một số người nói rằng BNY lập weibo chỉ để quảng cáo, nhưng không phải vậy. Họ lập weibo chủ yếu là do các fan Trung Quốc và bạn bè rủ rê thôi chứ không nhằm mục đích quảng cáo gì đâu. Cuối cùng BNY muốn nói rằng, nếu các bạn có điều gì thắc mắc, có thể để lại lời nhắn, họ sẽ nhờ người phiên dịch lại để có thể trò chuyện cùng các bạn – phiên dịch viên ghi lại.

Làm ơn đừng yêu cầu post ảnh kiss hay nude nữa mà (khóc). Both cho rằng NY hãy còn là sinh viên, những “thứ đó” có thể ảnh hưởng không tốt đến em ấy; còn Newyear thì bảo là bác sĩ Both nhà ta cũng lo những “thứ đó” sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của anh ấy. Mong mọi người hãy thông cảm cho họ. BNY nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau, ủng hộ nhau, sẽ không để các fan phải thất vọng vì hai người. Cảm ơn các bạn.

[131212] BNY’s weibo

BNY:  大家早上好,今天被“放鸽子”,要21号才可以拍照[泪]

E-trans:  Good morning everybody, today i’m bouncing , need to wait to 21 o’clock for taking photographs (cry)

p/s: bouncing means you need to wait for a long time

V-trans:  Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, ngày hôm nay tôi bị cho leo cây nha, phải chờ đến tận 9 giờ tối mới được chụp ảnh (khóc)

[131211] BNY’s weibo

BNY: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 拉仇恨,快来!ps:大家好,最近没有很多weibo,对不起,请原谅。

E-trans: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 pull hatred, come on please! ps: hi everybody, I  haven’t had many weibo recently, I’m sorry, please forgive me.

V-trans: Giống như cha, lại giống như con trai  @Lucy_Echo泰国代购 giận dỗi hay mau đi đi ! PS: xin chào tất cả mọi người, gần đây không có nhiều weibo, tôi xin lỗi nha, hãy tha lỗi cho tôi nhé.

[131209] BNY’s weibo

BNY:  What supppp yo !!!

V-trans Xin chào oo yo !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  I got them, Snsd concert see u soon !!!

V-trans:  Tôi có vé rồi, concert của Snsd, sớm gặp nhé !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  周末快乐[爱你]

E-trans:  Happy weekends.

V-trans:  Cuối tuần vui vẻ nha.

[131205] BNY’s weibo

BNY:  We are happy family … I love u and u love me yeahhhh !!!

V-trans: Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Con yêu bố mẹ và bố mẹ cũng yêu con yeahhh !!!

[131205] BNY’s weibo

BNY:  bangkok夜晚

E-trans:  Bangkok night

V-trans:  Đêm Bangkok


[131204] BNY’s weibo

BNY:  Happy holidayyyy hoorayyyyyy !!![兔子][耶][太阳]

V-trans:  Kỳ nghỉ vui vẻ nha hoorayyyyyy !!! (em NY đang hét lên vì sung sướng khi được nghỉ đấy ^_^)

[131203] BNY’s weibo

BNY:  Winter coming !!! … We hope in china has a good weather like thailand nowz

V-trans:  Mùa đông đang đến rồi !!! Chúng tôi hi vọng là thời tiết ở Trung Quốc cũng đẹp như ở Thái Lan bây giờ

[131202] BNY’s weibo

BNY:  Tokyo strawberry,ny爱吃[嘻嘻],你们呢?

E-trans:  Tokyo strawberry, NY loves eating it, and you?

V-trans:  Dâu tây Tokyo nè, Newyear rất thích ăn cái này đấy, còn các bạn thì sao?

[131201] BNY’s weibo

BNY:  大家一起来[嘻嘻][兔子][耶]

E-trans:  Everybody comes together

V-trans:  Mọi người cùng nhau đến nào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s