[January 2014] BNY’s Weibo’s updates

[140112] BNY’s weibo

BNY:  哈哈,谢谢你们,太可爱了

E-trans:  Haha, thank you, they’re very cute

V-trans:  Haha, cảm ơn các bạn, mấy cái này dễ thương lắm

[140111]  BNY’s weibo

BNY:  “look…”(both); “wht”(newyear); “我们的中国fans朋友都太娇羞”(both);“oh…my god”(newyear);“我们的中国朋友,你们太太太太太太太太娇羞 ”(bny)

E-trans:  “look…” (both) ; “wht” (newyear) ;“Our Chinese fans are so shy” (both) ;  “oh…my god” (newyear) ;  “Our Chinese friends, you’re so so so so so so so so so shy”  (bny)

V-trans:   “nhìn này …” (both) ; “gì ạ” (newyear) ;  “Các fans Trung Quốc của chúng ta đang rất ngượng” (both) ; “oh… trời ơi” (newyear) ; “Các bạn Trung Quốc của chúng tôi, các bạn rất rất rất rất rất rất rất rất dễ thẹn thùng đấy” (bny)

 [140111] BNY’s weibo

BNY:  自黑,对不对?(刚学会的中国词语[嘻嘻],好喜欢,一起自黑)

BNY more reply:  什么意思?我不知道 //@AnZiwoo:哈哈哈哈哈哈哈哈再教你一词,木有啊,如此娇羞

E-trans:  

自黑, right? (I’ve learned this word, love it, do 自黑 together)

(P/S: I can’t find the meaning of 自黑 in the dictionary, maybe Both learned wrong)

What is meaning of that word? I don’t know // @AnZiwo: hahahahahahahaha, I will teach you a word, 木有 means “shy”

(P/S: 木有 means “not having”, Both is teasing his fan. He understands this word but he’s intentional to teach wrong, haha)

V-trans:

自黑, đúng không nhỉ (Tôi vừa học được từ này, rất thích nó, hãy cùng nhau làm 自黑 nào) (đứa nào dạy anh đấy, làm gì có từ này >”<)

自黑 nghĩa là gì ấy hả, tôi cũng không biết nữa // @AnZiwo: hahahahahahahaha, tôi sẽ dạy bạn một từ này nhé, “không có” có nghĩa là “ngượng ngùng” đấy (anh lại còn cố tình đi dạy sai fan nữa, thật là bá đạo quá =..=)

[140107] BNY’s weibo

BNY:  大家还好吗

E-trans:  How are you everybody

V-trans:  Mọi người vẫn khỏe chứ

[140103] BNY’s weibo

BNY:  谢谢大家…follow@Lucy_Echo泰国代购,谢谢大家爱我们,

E-trans:  Thank you everybody … follow @Lucy_Echo泰国代购, thank you for loving us.

V-trans:  Cảm ơn mọi người … hãy chú ý đến :  @Lucy_Echo泰国代购, cảm ơn vì đã yêu mến chúng tôi.

[140103] BNY’s weibo

BNY:  @Lucy_Echo泰国代购 好朋友的weibo,大家可以follow一下吗,谢谢,我们还有一起做衣服哦…

E-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 is our good friend on weibo, you can follow her a little bit, thank you, we’re wearing a couple clothes ya… (smile)

V-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 là bạn trên weibo của chúng tôi, mọi người hãy chú ý đến bạn ấy một chút nhé, cảm ơn nha, chúng tôi đang mặc đồ đôi này…

[140103] BNY’s weibo

BNY:  好胖呀…哈哈哈

E-trans:  So fat ah, hahaha

V-trans:  Béo thật đấy, hahaha

[140102] BNY’s weibo

BNY:  Happy new year and happy newyear’s day

V-trans:  Chúc mừng năm mới và chúc mừng sinh nhật Newyear nha

[140101] BNY’s weibo

BNY:  Happy new year 2014 my fans,永远在一起。

E-trans: Happy new year 2014 my fans,always stay together

V-trans: Chúc mừng năm mới 2014 các fan của tôi, mãi bên nhau nha

Advertisements