[December 2013] Bothnewyear’s Weibo updates

[131231] BNY’s weibo update

BNY:  好高啊,哈哈

E-trans:  So tall, haha

V-trans:  Cao thật nha, haha

[131229] BNY’s weibo update

BNY:  这是茶还是咖啡?好冷,大家注意身体

E-trans:  Is this tea or coffe? It’s so cold, everybody takes care of your health

V-trans:  Đây là trà hay cà phê nhỉ? Trời lạnh ghê, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé

[131227] BNY’s weibo update

BNY:  衣服好看吗?哈哈哈

E-trans:  Do these clothes look like good? Hahaha

V-trans:  Mấy bộ quần áo này nhìn được không? Hahaha

[131226] BNY’s weibo update

BNY:  吃晚饭了

E-trans:  Have dinner

V-trans: Ăn cơm tối nào

[131225] BNY’s weibo update

BNY:  Merry Christmas

[131223] BNY’s weibo update

BNY:  谁是谁 ? Haha tik tok tik tok

E-trans: Who is who? Haha tik tok tik tok

V-trans: Ai là ai nào? Haha tik tok tik tok (ý anh là đang giả làm tiếng đồng hồ bấm giờ trả lời câu hỏi: cái tranh này ai là Both, ai là NY)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  Poor him haha…搬运工,不过我更可怜,我的钱包

E-trans:  Poor him haha … Transporter, but poor me more, my wallet ah (cry)

V-trans: Tội nghiệp em ấy haha … phải làm người bê đồ kìa, nhưng tôi còn tội nghiệp hơn í, ví tiền của tôi ah (khóc)

[131222] BNY’s weibo update

BNY:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london  。 来london偶遇哟。

E-trans:  What is ur plan on this new year? We gonna go to london .   Come to London yo

V-trans:  Kế hoạch năm tới của mọi người là gì thế? Chúng tôi sẽ đi London nha. Được đến London yo

[131221] BNY’s weibo update

BNY:  早上好(会不会想打我们,哈哈哈),记得吃早餐哟

E-trans:  Good morning (Shall we wanna fight, hahaha), remember to have breakfast

V-trans:  Chào buổi sáng (Chúng ta đánh nhau thử xem sao nhỉ, hahaha), hãy nhớ ăn sáng nha

[131219] BNY’s weibo update

BNY:  早安,今天你们准备去做什么?

E-trans:  Good morning, what are you going to do today?

V-trans:  Chào buổi sáng, hôm nay các bạn sẽ làm gì thế?

[131217] BNY’s weibo

BNY:  [爱你] [害羞][花心]

[131216] BNY’s weibo

BNY:  @Lucy_Echo泰国代购 快来快来,哈哈哈 我在 泰国จตุจักร

E-trans:  @Lucy_Echo泰国代购 Come here come here hahaha, we’re at Thailand จตุจักร (maybe a city of Thailand)

V-trans:  @Lucy_Echo泰国代购  Đến đây đến đây nào hahaha, chúng tôi đang ở จตุจักร Thái Lan này

[131215] BNY’s weibo

BNY:  Helloooo … 猜猜我是谁,这样的我你们怕不怕![嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

E-trans:  Helloooo … Guest who I am, so you are afraid of me! (smile) (smile) (smile)

V-trans: Xin chào oooo…. Đoán xem tôi là ai nào, các bạn sợ tôi chưa!

(P/s: pó tay, viết sai hết cả rồi em =,=”)

[131214] BNY’s weibo

BNY:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (所以他要什么就一定要满足,不然会死的[泪][泪])………good to know(im newyear)…………好可怕[泪]

E-trans:  He tries to kill me !!! Help meeeeee (so if he wants anything, I need to satisfy him, or be died [cry] [cry]) ………good to know(im newyear)………… it’s so horrible [cry]

V-trans:  Em ấy đang cố giết tôi nè !!! Cứu tôi với iiiii (cho nên nếu em ấy muốn cái gì là phải đáp ứng cái đó, không là sẽ bị giết đấy [khóc] [khóc]) …. tốt hơn nên biết (Tôi là Newyear) …… thật đáng sợ quá đi ah [khóc].

[131213] BNY’s weibo

BNY:  “Any problem? ”,“nothing”………haha。谁在欺负谁?

E-trans:   “Any problem? ”,“nothing”………haha. Who henpeck whom?

V-trans:  “Có vấn đề gì không?”, “chẳng có gì cả” ……… haha. Xem ai bắt nạt ai nào?

[131213] BNY’s weibo

BNY:  Papa can i have one ?如果不可以,我会哭[抓狂]

E-trans: Papa can I have one? If not, I’ll cry

V-trans: Papa, mua cho em 1 cái đi? Nếu không em sẽ khóc cho coi

[131212] BNY’s weibo

BNY:  bny说与大家互动太少,其实很想与你们沟通可因为语言的关系,对不起大家。关于有的人说开这个微博是为了打广告,bny说听见这话很难过,微博因为中国fans和朋友的邀请,没有是以打广告为目的开微博的。最后bny说 ,大家想要了解关于bny的什么都可以留言,他们会在有翻译的情况下与大家沟通。—翻译留

BNY reply more :  不要要求kiss照裸照[泪],both说ny还是学生对他影响不好;newyear说both是医生,害怕会给他的工作带去负面影响。希望大家原谅。但是bny会好好在一起,为了爱情,也为了不让那么多支持他们的你们失望。谢谢。

E-trans:

BNY said that they have little interaction with you guy, in fact, they want to communicate with their fans but due to the limit of language, they’re sorry with you. Some people say that BNY made a weibo just to advertise, it’s not true. They did it because of the invitation from their friends and the Chinese fans, not for advertising. Finally, BNY wanna say that if you guys have any question, you can leave messages, BNY will have a translator done it for communication with their fans – noted translator.

Don’t ask for kiss and nude photos (cry). Both said NY is still a student so these things can be negative effect on him. Newyear also said Both is afraid that these will affect to his work. Please understand for them. BNY also said that they would be always together, love and support each others. They don’t let their fans disappointed. Thank you.

V-trans:

BNY ít khi nói chuyện với mọi người, lý do là dù hai người muốn giao tiếp với các fans nhưng vì khả năng ngôn ngữ có hạn nên đành phải xin lỗi các bạn vậy. Có một số người nói rằng BNY lập weibo chỉ để quảng cáo, nhưng không phải vậy. Họ lập weibo chủ yếu là do các fan Trung Quốc và bạn bè rủ rê thôi chứ không nhằm mục đích quảng cáo gì đâu. Cuối cùng BNY muốn nói rằng, nếu các bạn có điều gì thắc mắc, có thể để lại lời nhắn, họ sẽ nhờ người phiên dịch lại để có thể trò chuyện cùng các bạn – phiên dịch viên ghi lại.

Làm ơn đừng yêu cầu post ảnh kiss hay nude nữa mà (khóc). Both cho rằng NY hãy còn là sinh viên, những “thứ đó” có thể ảnh hưởng không tốt đến em ấy; còn Newyear thì bảo là bác sĩ Both nhà ta cũng lo những “thứ đó” sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của anh ấy. Mong mọi người hãy thông cảm cho họ. BNY nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau, ủng hộ nhau, sẽ không để các fan phải thất vọng vì hai người. Cảm ơn các bạn.

[131212] BNY’s weibo

BNY:  大家早上好,今天被“放鸽子”,要21号才可以拍照[泪]

E-trans:  Good morning everybody, today i’m bouncing , need to wait to 21 o’clock for taking photographs (cry)

p/s: bouncing means you need to wait for a long time

V-trans:  Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, ngày hôm nay tôi bị cho leo cây nha, phải chờ đến tận 9 giờ tối mới được chụp ảnh (khóc)

[131211] BNY’s weibo

BNY: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 拉仇恨,快来!ps:大家好,最近没有很多weibo,对不起,请原谅。

E-trans: Like father, like son @Lucy_Echo泰国代购 pull hatred, come on please! ps: hi everybody, I  haven’t had many weibo recently, I’m sorry, please forgive me.

V-trans: Giống như cha, lại giống như con trai  @Lucy_Echo泰国代购 giận dỗi hay mau đi đi ! PS: xin chào tất cả mọi người, gần đây không có nhiều weibo, tôi xin lỗi nha, hãy tha lỗi cho tôi nhé.

[131209] BNY’s weibo

BNY:  What supppp yo !!!

V-trans Xin chào oo yo !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  I got them, Snsd concert see u soon !!!

V-trans:  Tôi có vé rồi, concert của Snsd, sớm gặp nhé !!!

[131207] BNY’s weibo

BNY:  周末快乐[爱你]

E-trans:  Happy weekends.

V-trans:  Cuối tuần vui vẻ nha.

[131205] BNY’s weibo

BNY:  We are happy family … I love u and u love me yeahhhh !!!

V-trans: Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Con yêu bố mẹ và bố mẹ cũng yêu con yeahhh !!!

[131205] BNY’s weibo

BNY:  bangkok夜晚

E-trans:  Bangkok night

V-trans:  Đêm Bangkok


[131204] BNY’s weibo

BNY:  Happy holidayyyy hoorayyyyyy !!![兔子][耶][太阳]

V-trans:  Kỳ nghỉ vui vẻ nha hoorayyyyyy !!! (em NY đang hét lên vì sung sướng khi được nghỉ đấy ^_^)

[131203] BNY’s weibo

BNY:  Winter coming !!! … We hope in china has a good weather like thailand nowz

V-trans:  Mùa đông đang đến rồi !!! Chúng tôi hi vọng là thời tiết ở Trung Quốc cũng đẹp như ở Thái Lan bây giờ

[131202] BNY’s weibo

BNY:  Tokyo strawberry,ny爱吃[嘻嘻],你们呢?

E-trans:  Tokyo strawberry, NY loves eating it, and you?

V-trans:  Dâu tây Tokyo nè, Newyear rất thích ăn cái này đấy, còn các bạn thì sao?

[131201] BNY’s weibo

BNY:  大家一起来[嘻嘻][兔子][耶]

E-trans:  Everybody comes together

V-trans:  Mọi người cùng nhau đến nào

Advertisements

[November 2013] Weibo’s updates

[131128] BNY’s weibo

BNY: I got it … Thank u so much our fans,and thanks for your appreciation .For better communication,we will learn more about Chinese,we will work hard in study and work,and wish u that everything goes well.加油!(Come on)

V-trans: Tôi nhận được quà rồi …  Cảm ơn các fans rất nhiều, cảm ơn sự ủng hộ mà các bạn dành cho chúng tôi nữa. Để tiện nói chuyện hơn, chúng tôi sẽ chăm chỉ học tiếng Trung hơn nữa, chúng tôi sẽ cố gắng chăm học chăm làm hơn, và chúc các bạn vạn sự như ý. Cố lên nha!

[131126] BNY’s weibo

BNY: 一天不见, “Roar” 一下,跟ny打赌你们更想谁(想我想我,因为我会中文,hahahahaha)

BNY reply more: 想我的[爱你],想ny的[怒],想我们的花心!你们选吧[挖鼻屎]

E-trans:

One day no see, roar a little bit, I bet with Newyear whom you miss (miss me miss me please, because I know Chineses hahahahaha)

Miss me *kiss*, miss NY *angry*, you miss us, you’re so greedy! You must choose one *winkle nose*

V-trans:

Một ngày rồi không gặp, “hét lên” một tí, tôi và NY cùng cá cược xem các bạn nhớ ai (nhớ tôi nhớ tôi nè, bởi vì tôi biết tiếng Trung mà, hahahahaha)

Nhớ tôi à *yêu thế*, nhớ NY à *giận rồi*, nhớ cả hai chúng tôi à, các bạn tham lam thế! Các bạn chọn một thôi chứ *ngoáy mũi* (anh Both có cái stt thật là “bệnh” quá đi =,=~)

[131123] BNY’s weibo

BNY: U must sleep early ok? [哈哈][爱你][兔子]

V-trans: Bạn nên đi ngủ sớm đi nhé ok?

[131122] BNY’s weibo

BNY: 想吃想吃,朋友说想吃是吃货,可以我可以是吃货[嘻嘻]

E-trans: Wanna eat, wanna eat, my friend says that “wanna eat” is 吃货, so I so 吃货

* Note: 吃货 means ‘going to restaurant’ (sr, I can’t understand what he wants to say to explain it for you T___T maybe Newyear has a misunderstanding with this word)

V-trans: Muốn ăn muốn ăn, bạn tôi nói rằng muốn ăn là 吃货, nên tôi  吃货 rồi (không hiểu ai dạy Newyear như thế, trình tiếng Trung ghê quá, hãi cả linh hồn =,=~)

(吃货: nghĩa là đi ăn hàng/ ăn tiệm)

[131122] BNY’s weibo

BNY: Do you have this iphone case ? Huh? Oh u don’t have … OMG !!! It’s in trend now … More informations just contact : casingroom … Thnks for supporting Bny case :))))

V-trans: Bạn có biết vỏ ốp lưng (case) iphone này không? huh? Bạn không có nó à … OMG !!! Nó đang là mốt đó … Muốn biết thêm thông tin, mới liên hệ: casingroom … Cảm ơn vì đã ủng hộ case của BNY nhé

[131121] BNY’s weibo

BNY: He tries to take this pic by himself haha。[围观]

V-trans: Em ấy đang cố tự chụp hình kìa haha

[131120] BNY’s weibo

BNY: What r u doing? … We are waiting for our friends … Today is our holiday … Don’t forget to have a break na

V-trans: Các bạn đang làm gì thế? … Chúng tôi đang chờ bạn … Hôm nay là ngày nghỉ của chúng tôi đấy … Đừng quên nghỉ ngơi na.

[131119] BNY’s weibo

BNY: 可以打广告吗 [呵呵],哈哈哈

E-trans: It can be advertised, hahaha

V-trans: Có thể quay quảng cáo được đấy, hahaha

[131117] BNY’s weibo

BNY: 可爱吗?很可爱吧,有没有比ins上更可爱?因为我爱你们 [爱你],哈哈哈哈哈,多多教我中文,谢谢。调戏调戏[阴险][好棒](我明白调戏了[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

E-trans:

Is this cute? So cute, does it look cuter than instagram? Because I love you, hahahahaha, teaching me more Chinese please, thank you.  调戏 调戏 (I understood the meaning of 调戏)

*Note:  调戏 means teasing

V-trans:

Đáng yêu không nào? Rất chi là dễ thương nha, trông còn dễ thương hơn trên Instagram nhỉ? Bởi vì tôi rất yêu các bạn đấy, hahahahaha, hãy chỉ cho tôi thật nhiều tiếng Trung nhé, cảm ơn các bạn nha. 调戏调戏 (Tôi hiểu 调戏 nghĩa là gì rồi đấy)

*Note: 调戏 nghĩa là trêu chọc

[131116] BNY’s weibo

BNY: Who am i?Who am i? Haha … Let u guess ?(是谁在写weibo呢,你们快被猜哭了吧[嘻嘻][哈哈][耶]

E-trans: Who am i?Who am i? Haha … Let u guess ? Who is writing weibo, you can guess to cry.

V-trans: Tôi là ai? Tôi là ai? Hahah … Các bạn đoán thử xem, đoán đến phát khóc luôn đi.

[131115] BNY’s weibo

BNY: Our new products “Tales’s Sweetest sunscreen cc&bb cream อย่าลืมมาอุดหนุนกันน้า^^ ,line:guru007 ;wechat:echo-980。效果多多lihai,可以可以来[爱你]

[131114] BNY’s weibo

BNY: 你们爱我吗?哈哈

E-trans: Do you love me? haha

V-trans: Các bạn có yêu tôi không? haha

[131113] BNY’s weibo

BNY: Everyday with u, im so hap hap pyyyyy ~

V-trans: Được bên em mỗi ngày, anh thấy mình thật hanh phúc ~

[131112] BNY’s weibo

BNY: 一起排电影的人[嘻嘻]。天气冷了,你们要注意身体,穿多多哟[爱你],记得来看我们[耶]

BNY reply more: 不是看电影,是看我和我家newyear,看我们ins,看微博,多多买tales’s

E-trans: 

Go to cinema together. It’s cold, take care of your bodies, please! Put on many clothes  and remember to follow us.

It’s not watching TV, please follow me, my Newyear’s home, follow our ins, weibo and buy tale’s so much please!

V-trans:

Cùng nhau đi xem phim. Trời lạnh rồi, các bạn hãy nhớ chú ý đến cơ thể, mặc thật nhiều áo ấm vào nha, và hãy nhớ theo dõi chúng tôi nữa nhé.

Không phải là xem phim đâu, mà hãy theo dõi tôi và Newyear nhà tôi, hãy theo dõi instagram, weibo của chúng tôi và mua thật nhiều tale’s nhé (tale’s là viết tắt của tale’s land – mỹ phẩm mà BNY đang bán)

[131111] BNY’s weibo

BNY: 睡着了[汗][阴险][打哈气]

 

BNY reply more: 哈哈哈,心里睡着了,眼睛没睡着[嘻嘻]

E-trans:

Sleep

Hahaha, heart got sleeping, the eyes didn’t got sleeping already

V-trans:

Ngủ thôi

Hahaha, người thì ngủ rồi nhưng mắt thì còn chưa ngủ đâu.

 

[131110] BNY’s weibo

BNY: Where r u going on sunday night ? For me, i’m going to sleep on my bed haha。要写中文,不然你们不开心,中文写什么呢?写不要忘了用tales’s[嘻嘻](你们留言说的打广告)

E-trans:

Where r u going on sunday night ? For me, i’m going to sleep on my bed haha. I need to practise writing Chinese, if not, you’ll be not happy, how to write Chinese? Don’t forget to buy tale’s (it’s just an advertisement for you).

V-trans:

Các bạn đi đâu tối chủ nhật thế? Tôi thì đang chuẩn bị đi ngủ đây, haha. Tôi thấy mình cần phải chăm tập viết tiếng Trung hơn, không thì các bạn sẽ không vui, viết tiếng Trung như thế nào bây giờ nhỉ? Nhớ đừng quên mua Tale’s nha (đây chỉ là quảng cáo thôi).

[131110] BNY’s weibo

BNY: I luv this one … Really yummy,好吃极了

E-trans: I luv this one … Really yummy, yummy

V-trans: Tôi thích cái này nha …. Thật sự là ngon lắm, ngon lắm

[131110] BNY’s weibo

BNY: Don’t forget to have dinner naaaa。

V-trans: Đừng quên ăn tối naaaa.

[131108] BNY’s weibo

BNY: While i’m waiting for my patients [熊猫]

V-trans: Trong lúc chờ bệnh nhân của tôi đến

[131108] BNY’s weibo

BNY:  好热啊,一起来吃冰激凌 [嘻嘻]

E-trans: It’s so hot, eating ice-cream together.

V-trans: Trời nóng quá a, cùng nhau ăn kem đi nào.

[131107] BNY’s weibo

BNY:  你们要一起的?可是没有怎么办[疑问],哈哈哈。早上好,听说中国leng,你们照顾好你们,心里开心,身体bang。(中文li hai ba[嘻嘻])。

BNY reply to their fans: 你们的消息我们都看,不明白问朋友意思,但是没有很多时间hui fu(是这么说吗),对不起,不过会jia you 和你们liao tian,谢你们喜欢我们。

E-trans:

Do you like stay with us together? But you can’t, haha. Good morning, I heard that China is so cold, take care of yourself please! Feeling happy and strong body (My Chinese is very good)

We read all of your messages, if we can’t understand, we can ask our friend, but we don’t have enough time to reply them (how to say “reply” ah), so sorry, but we’ll try to talk with you, thanks for your love.

V-trans:

Các bạn có muốn ở cùng chúng tôi không? Nhưng mà không thể được đâu, hahaha. Chào buổi sáng, tôi nghe nói Trung Quốc bây giờ đang rất lạnh, các bạn hãy nhớ chăm sóc tốt chính mình nhé, tâm trạng vui vẻ, thân thể khỏe mạnh (Trình tiếng Trung của tôi siêu thật nha)

Tất cả tin nhắn của các bạn chúng tôi đều đọc rồi, nếu không hiểu chúng tôi có thể hỏi bạn bè, nhưng lại không có nhiều thời gian để trả lời (“trả lời” tiếng trung nói như thế nào ta), thật xin lỗi, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng cùng các bạn nói chuyện, cảm ơn vì đã thích chúng tôi.

[131106] BNY’s weibo

BNY: Boooo !!!! Gd morninggggg … Enjoy your work kub.yesterday中国朋友gao su我不喜欢工作是ku bi.but 我喜欢工作怎么shuo 啊.[疑问]

E-trans: Boooo !!!! Gd morninggggg … Enjoy your work kub. yesterday our Chinese friend said that if you don’t like your work, you can call “ku bi”. But if I like my work, how can I say?

V-trans: Boooo !!!! Chào buổi sáng …. Hãy cũng nhau tận hưởng công việc nào. Ngày hôm qua, một người bạn Trung Quốc đã nói với tôi, nếu bạn không thích công việc của mình thì có thể gọi nó là “ku bi”. Nhưng nếu tôi lại thích công việc của mình thì phải nói như thế nào đây?

[131105] BNY’s weibo

BNY: @Lucy_Echo泰国代购 我们在一起,所以可以中文,可以懂[爱你],爱你们。

E-trans: @Lucy_Echo泰国代购 We’re together, so it can be Chinese, you can understand, love you.

(@Lucy_Echo泰国代购 is the name of their friend)

V-trans: @Lucy_Echo泰国代购 Chúng tôi đang ở cùng nhau, nên có thể hiểu tiếng Trung Quốc, yêu các bạn.

[131104] BNY’s weibo

BNY: Shooting cf … Fighting with your work na kub(与此同时身边还有个会中文的我,临时帮忙翻译沟通—括号里文字临时翻译留 [呵呵]

E-trans: Shooting cf … Fighting with your work na kub (now, just a person who can know Chinese, it’s me. Help to translate connecting temporarily or the text in brackets) (sorry, I can’t understand what he said =,=)

V-trans: Đang quay quảng cáo … Cùng cố gắng làm việc nha mọi người (Hiện giờ ở đây chỉ có tôi là biết tiếng Trung thôi, tạm thời giúp đỡ phiên dịch kết nối hoặc dịch các văn bản trong dấu ngoặc) (Chẳng hiểu anh Both nói cái gì nữa =,=~)

[131103] BNY’s weibo

BNY: My luvly doggy xoxo !!![哈哈][哈哈]

V-trans: Chó con đáng yêu của tôi xoxo

[131103] BNY’s weibo

BNY: hi,今天很我们是开心和很开心[嘻嘻]

E-trans: hi, today we’re very happy too

V-trans: Xin chào, hôm nay chúng tôi cũng rất vui

[131103] BNY’s weibo

BNY: Shopping sunday yeahhhh !!! Enjoy sunday before monday comes TT.不喜欢monday[泪][怒][抓狂]

E-trans: Shopping sunday yeahhhh !!! Enjoy sunday before monday comes TT. Don’t like monday.

V-trans: Đi mua sắm ngày chủ nhật yeahhh !!! Tận hưởng ngày chủ nhật trước khi thứ hai đến nào. Ghét ngày thứ hai ghê.

[131102] BNY’s weibo

BNY: Im so sleepy and hungry… Where are u going tonight?

V-trans: Tôi buồn ngủ và đói quá… Tối nay các bạn đi đâu vậy?

[131102] BNY’s weibo

BNY: Gd night everyone !!!睡觉睡觉

E-trans: Gd night everyone !!! Sleep sleep

V-trans: Ngủ ngon nha mọi người !!! Ngủ nào ngủ nào

_kaitouya_